58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

W Wejherowie nie ma miejsca na wraki samochodowe

W Wejherowie nie ma miejsca na wraki samochodoweKolejne cztery wraki samochodowe usunięto z ulic miasta Wejherowa

Na wraki samochodowe w mieście Wejherowie miejsca nie ma. Po przeprowadzonych czynnościach administracyjnych i wyjaśniających porzucone przez właścicieli auta trafiają na dozorowany parking. Tylko w tym roku strażnicy prowadzą czynności wyjaśniające  w sprawie 12 porzuconych aut. Cztery z nich odholowano już na dozorowany parking, bo blokowały miejsca parkingowe, a jeden z nich to  zwykły odpad.  Za każdym razem, zanim pojazd zostanie odholowany, prowadzone są czynności wyjaśniające celem ustalenia jego właściciela Na adres widniejący w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wysyłane jest wezwanie do usunięcia porzuconego i nieużywanego pojazdu. Korespondencja kierowana do tych osób wraca z adnotacją, że adresat jest nieznany  lub nie odebrano w terminie. Osoby te też nie figurują w innych systemach ewidencji ludności. Tak porzucone auta po 6 miesiącach  z mocy ustawy przechodzą na własność gminy i są kasowane.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro