58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy

Poznaj nas

Historia Straży Miejskiej

Wszystko zaczęło sięw 1990 roku

Wejście w życie w 1990 roku ustawy o Policji stworzyło możliwość powołania samorządowych formacji porządkowych, zwanych strażami miejskimi. Była to dla odrodzonego samorządu terytorialnego propozycja dająca możliwość wpływania na poprawę ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w mieście. Straż Miejska nie była narzędziem Policji, ani w postaci jawnej ani ukrytej, choć mająca współpracować z policją. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej pokrywane były i są ze środków samorządu terytorialnego (art. 24 ust 4 ustawy o Policji z 1990 roku).

Wszystko zaczęło się
Władze Wejherowa

Władze Wejherowawzorem innym miast

dążąc do poprawy stanu porządku publicznego utworzyły Straż Miejską, której zadaniem stało się między innymi uzupełnianie zadań Policji w zakresie czuwania nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w mieście. Straż Miejska stała się nową, dynamicznie rozwijającą się w Polsce formacją porządkową o cechach paramilitarnych, nawiązująca do tradycji okresu międzywojennego. Jak z samej nazwy wynikało straże miejskie powoływane były głownie w miastach, a wiec w miejscowościach, które w ramach podziału administracyjnego otrzymały status miasta. Według danych z końca września 1992 roku Minister Spraw Wewnętrznych ostatecznie zatwierdził statuty 270 straży miejskich, w których zatrudnienie znalazło 3500 strażników. W tym czasie kilkadziesiąt statutów znajdowało się w fazie przygotowania, m.in. Statut Straży Miejskiej w Wejherowie.

Co to za ludzie?Czego się można po nich spodziewać?

Na początku lat 90-tych na widok umundurowanych strażników na ulicach Wejherowa zadawano sobie pytanie: Co to za ludzie?- Czego się można po nich spodziewać? Na ile ich postępowanie odpowiada deklarowanym intencjom powołania tej służby publicznej? W praktyce w różnych miastach różnie to bywało. Pozytywny obraz Straży Miejskiej zaciemniały jednostkowe przypadki wadliwej selekcji przy naborze do służby, bądź opieszałe eliminowanie funkcjonariuszy nieudolnych. Obok sprężystych młodych, operatywnych i świetnie przygotowanych teoretycznie, można było spotkać także ich przeciwieństwo.

Z biegiem czasu ukształtował się zespół warunków, aby w strażach miejskich nie było miejsca dla przebranych w mundury życiowych nieudaczników, nieporadnych i oczywiście niesprawnych fizycznie niedołęgów, którzy sami swym wyglądem prowokowali do kpiny bądź budzili uczucie zażenowania.

Co to za ludzie?
Podpisanie uchwały o utworzeniu

Podpisanie uchwały o utworzeniuStraży Miejskiej w Wejherowie

Wejherowie inicjatorami powstania Straży Miejskiej byli: ówczesny wiceprezydent Miasta, Andrzej Remiszewski i członek zarządu, obecny Prezydent Miasta – Krzysztof Hildebrandt. Dzięki tym staraniom w 1991 roku Rada Miasta działając na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym podjęła uchwałę w sprawie utworzenia policji porządkowej pod nazwą Straż Miejska w Wejherowie.

W uchwale tej Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta, aby działając w trybie art. 45 ust.1. Statutu Miasta, powołała Straż Miejską w Wejherowie i nadała jej statut po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Ładu i Porządku Publicznego, Radą Miasta oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych. Na ten cel Rada Miasta przeznaczyła z budżetu 150 mln starych złotych. Były to pieniądze na wyposażenie i utrzymanie Straży Miejskiej oraz wynagrodzenia dla funkcjonariuszy. Radni ustalili też w tej uchwale stan etatowy straży. Nie powinno w niej być mniej jak 7 strażników. Ponadto Rada zobowiązała Prezydenta do złożenia sprawozdania z wykonania uchwały do dnia 31 grudnia 1991 roku.

Konkurs na stanowiskoKomendanta Straży Miejskiej

Ówczesny prezydent Miasta Wejherowa, z nałożonego na niego zadania się wywiązał. W tym samym roku ogłoszono konkurs na stanowisko komendanta. Został nim emerytowany oficer wojska, komandor porucznik Jacek Pisarek, a po pół roku jego zastępcą został- Zenon Hinca. Na nich spadł cały ciężar związany z organizacją Straży Miejskiej. W miesiącu lutym 1992 roku zatrudniono pierwszych 11 strażników. Razem komendantem jednostka liczyła 12. Służba pełniona była od godziny 7:00 do 21.00. Na wyposażeniu straż posiadała jeden pojazd służbowy Nissan Vanette. W styczniu 1993 roku zatrudniono kolejnych 12 strażników i straż miejska w Wejherowie jako jedna nielicznych w kraju zaczęła pełnić służbę całodobowo. Tak jest do dziś. W straży miejskiej zatrudnionych jest 30 osób łącznie z 3. pracownikami cywilnymi. Straż Miejska w Wejherowie jako jedna z trzech w Polsce od 05 marca 2020 roku decyzją Wojewody Pomorskiego została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wcześnie 7. strażników ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Strażnicy na wyposażeniu mają cztery radiowozy, Quada do patrolowania Kalwarii Wejherowskiej oraz dwa rowery. Wyposażeni są zgodnie z prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego, w tym w tasery / paralizatory strzelające/ X2 z laserem kl. III i X26. Od 5.lat strażnicy średnio w roku podejmują ponad 22 tysiące różnego rodzaju interwencji.

W grudniu 2011 nastąpiły zmiany kadrowe. Pan Jacek Pisarek przeszedł na emeryturę. Decyzją prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta, na to stanowisko powołano Zenona Hincę, dotychczasowego zastępcę komendanta Straży Miejskiej, który tę funkcję pełni do dziś.

 

 

Warto przeczytać

Dodatkowe informacje
31.12.2021

Strażnik z 45 letnim stażem pracy

Ostatnio 45-lecie pracy zawodowej obchodził najstarszy funkcjonariusz Straży Miejskiej w Wejherowie, st.insp. Henryk Teclaf. Pan Henryk Teclaf w wejherowskiej Straży Miejskiej pracuje od chwili jej powołania tj. od 02 lutego 1992 roku. Był jednym z 12-stu pierwszych strażników przyjętych do pracy. W swojej karierze zawodowej w Straży Miejskiej pracował na różnych stanowiskach, począwszy od patrolowego, kierowcy radiowozu, dyżurnego komendy, a ostatnio pracuje w Zespole ds. Wykroczeń.

31.12.2021

Wejherowski strażnik najlepszy w Bieszczadach

W 2013 roku, w czasie urlopu wypoczynkowego, inspektor Maciej Cichoń wystartował w dwóch maratonach. W dniu 06-01-2013 wziął udział w najstarszym biegu maratońskim rozgrywanym w Europie: Maraton Pokoju w Koszycach na Słowacji, który w tym roku odbył się po raz 90-ty. Następnie 13 października 2013r czując jeszcze w nogach wcześniejszy maraton, zmierzył się z dystansem 50 km w ULTRA MARATONIE BIESZCZADZKIM.

31.12.2021

Inspektor Maciej Cichoń mistrzem polski

Inspektor Straży Miejskiej, Maciej Cichoń został Mistrzem Polski w I Mistrzostwach Polski Urzędników i Kolejarzy w biegu ulicznym na 10 km, które odbyły się w ramach obchodów IV Pomorskiego Święta Wisły w Tczewie. Święto Wisły obchodzono na terenie dziewięciu miast, dwóch powiatów (tczewskiego, , sztumskiego) w dniach 20-21 sierpnia. Pomorskie Święto Wisły obejmie miasta: Gdańsk, Malbork, Kwidzyn, Gniew, Pelplin ,Świecie, Grudziądz, Wisłę oraz Tczew.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro