Historia Straży Miejskiej

Wejście w życie w 1990 roku ustawy o Policji stworzyło możliwość powołania samorządowych formacji porządkowych, zwanych strażami miejskimi. Była to dla odrodzonego samorządu terytorialnego propozycja dająca możliwość wpływania na poprawę ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w mieście. Straż Miejska nie była narzędziem Policji, ani w postaci jawnej ani ukrytej, choć mająca współpracować z policją. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej pokrywane były i są ze środków samorządu terytorialnego (art. 24 ust 4 ustawy o Policji z 1990 roku).
 
Władze Wejherowa wzorem innym miast, dążąc do poprawy stanu porządku publicznego utworzyły Straż Miejską, której zadaniem stało się między innymi uzupełnianie zadań Policji w zakresie czuwania nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w mieście.
Straż Miejska stała się nową, dynamicznie rozwijającą się w Polsce formacją porządkową o cechach paramilitarnych, nawiązująca do tradycji okresu międzywojennego. Jak z samej nazwy wynikało straże miejskie powoływane były głownie w miastach, a wiec w miejscowościach, które w ramach podziału administracyjnego otrzymały status miasta. Według danych z końca września 1992 roku Minister Spraw Wewnętrznych ostatecznie zatwierdził statuty 270 straży miejskich, w których zatrudnienie znalazło 3500 strażników. W tym czasie kilkadziesiąt statutów znajdowało się w fazie przygotowania, m.in. Statut Straży Miejskiej w Wejherowie.
 
Na początku lat 90-tych na widok umundurowanych strażników na ulicach Wejherowa zadawano sobie pytanie: Co to za ludzie?- Czego się można po nich spodziewać? Na ile ich postępowanie odpowiada deklarowanym intencjom powołania tej służby publicznej? W praktyce w różnych miastach różnie to bywało. Pozytywny obraz Straży Miejskiej zaciemniały jednostkowe przypadki wadliwej selekcji przy naborze do służby, bądź opieszałe eliminowanie funkcjonariuszy nieudolnych. Obok sprężystych młodych, operatywnych i świetnie przygotowanych teoretycznie, można było spotkać także ich przeciwieństwo.

Z biegiem czasu ukształtował się zespół warunków, aby w strażach miejskich nie było miejsca dla przebranych w mundury życiowych nieudaczników, nieporadnych i oczywiście niesprawnych fizycznie niedołęgów, którzy sami swym wyglądem prowokowali do kpiny bądź budzili uczucie zażenowania.

Wejherowie inicjatorami powstania Straży Miejskiej byli: ówczesny wiceprezydent Miasta, Andrzej Remiszewski i członek zarządu, obecny Prezydent Miasta – Krzysztof Hildebrandt. Dzięki tym staraniom w 1991 roku Rada Miasta działając na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym podjęła uchwałę w sprawie utworzenia policji porządkowej pod nazwą Straż Miejska w Wejherowie.

W uchwale tej Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta, aby działając w trybie art. 45 ust.1. Statutu Miasta, powołała Straż Miejską w Wejherowie i nadała jej statut po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Ładu i Porządku Publicznego, Radą Miasta oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych. Na ten cel Rada Miasta przeznaczyła z budżetu 150 mln starych złotych. Były to pieniądze na wyposażenie i utrzymanie Straży Miejskiej oraz wynagrodzenia dla funkcjonariuszy. Radni ustalili też w tej uchwale stan etatowy straży. Nie powinno w niej być mniej jak 7 strażników. Ponadto Rada zobowiązała Prezydenta do złożenia sprawozdania z wykonania uchwały do dnia 31 grudnia 1991 roku. Ówczesny prezydent Miasta Wejherowa, z nałożonego na niego zadania się wywiązał. W tym samym roku ogłoszono konkurs na stanowisko komendanta. Został nim emerytowany oficer wojska, komandor porucznik Jacek Pisarek, a   po pół roku  jego zastępcą został- Zenon Hinca. Na nich spadł cały ciężar związany z organizacją Straży Miejskiej. W miesiącu lutym 1992 roku zatrudniono pierwszych 11 strażników. Razem komendantem jednostka liczyła 12. Służba pełniona była od godziny 7:00 do 21.00. Na wyposażeniu straż posiadała  jeden pojazd służbowy Nissan Vanette. W styczniu 1993 roku zatrudniono kolejnych 12 strażników i  straż miejska w Wejherowie jako jedna nielicznych w kraju zaczęła pełnić służbę całodobowo. Tak jest do dziś. W straży miejskiej zatrudnionych jest 30 osób łącznie z 3. pracownikami cywilnymi. Straż Miejska w Wejherowie jako jedna z trzech w Polsce od 05 marca 2020 roku decyzją Wojewody Pomorskiego została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wcześnie 7. strażników ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Strażnicy na wyposażeniu mają cztery radiowozy, Quada do patrolowania Kalwarii Wejherowskiej oraz dwa rowery. Wyposażeni są zgodnie z prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego, w tym w tasery / paralizatory strzelające/ X2 z laserem kl. III i  X26. Od 5.lat strażnicy średnio w roku podejmują ponad 22 tysiące  różnego rodzaju interwencji

W grudniu 2011 nastąpiły zmiany kadrowe. Pan Jacek Pisarek przeszedł na emeryturę. Decyzją prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta, na to stanowisko powołano Zenona Hincę, dotychczasowego zastępcę komendanta Straży Miejskiej, który tę funkcję pełni do dziś.

Zobacz również:

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!