58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

W trosce o estetykę, porządek i bezpieczeństwo w mieście

Wymina skrzynek gazowych i energetycznych

W roku ubiegłym w ramach akcji „Estetyka, porządek i bezpieczeństwo w mieście”  funkcjonariusze straży miejskiej sprawdzali m.in. stan techniczny i estetyczny urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, które zamontowane są na budynkach w pasie drogowym. Dziś nikogo  chyba nie trzeba przekonywać, że dostęp do  urządzeń mających wpływ na nasze bezpieczeństwo nie powinny mieć osoby trzecie.  Działania związane z poprawą estetyki i porządku w mieście w tym zakresie przyniosły wymierne efekty. Za niewielkie pieniądze   ustawione w pasie drogowym skrzynki gazowe i energetyczne odnowiono lub wymieniono  na  nowe.  Wcześniej swoim wyglądem odstraszały przechodniów , turystów i zmotoryzowanych. Większość z nich  popisana była przez wandali  różnymi gryzmołami i słowami uznanymi za nieprzyzwoite , a część  nadawała się jedynie do wymiany, bo były skorodowane i dziurawe. Były też  takie urządzenia, które przy najmniejszych nakładach finansowych udało się odnowić    i odzyskały one swój dawny blask. Tych których odmalować się nie dało, właściciele lub zarządcy wymienili na nowe. Wystarczyła odrobina chęci i niewielka ilość farby. Ponadto osoby trzecie nie powinny mieć dostępu do urządzeń mających wpływ na nasze bezpieczeństwo, bo szaleńców również nie brakuje. Udział w zaproponowanej przez straż miejską akcji wzięli m.in. zarządcy  niektórych budynków, WZNK, WTBS,  TK Chopin, Gazownia Rumia, Energa Wejherowo a także wiele indywidualnych podmiotów i osób. Funkcjonariusze przypominali także o likwidacji graffiti, którym pokryte są i były elewacje budynków, urządzenia elektryczne czy znaki drogowe. W tej sprawie obecnie straż miejska prowadzi czynności wyjaśniające, bo są już osoby podejrzane o dokonywanie tych czynów.

 O obowiązkach spoczywających w tym zakresie  na właścicielach nieruchomości stanowi  m.in. ustawa Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 5 ust 2 ww. ustawy obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Ponadto zgodnie z art. 72 Kodeksu Wykroczeń, niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro