58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Wichura

Występujące od dwóch dni silne powiewy wiatru powodują  uszkodzenia drzew,  małej architektury oraz stwarzają zagrożenie dla przechodniów i zmotoryzowanych. Silnego  wiatru nie wytrzymują szczególnie stare  drzewa. Tak też było 27 stycznia. Patrolujący rejon ulicy 12 Marca i Sikorskiego  strażnicy zauważyli  naderwany konar drzewa  przy Bramie Oliwskiej. Wezwano strażaków , którzy zagrożenie usunęli.  Po ostatniej wichurze  naporu wiatru nie wytrzymały też  niektóre drzewa na Kalwarii Wejherowskiej, które w każdej chwili mnoga spaść na ziemię. Do czasu  kompleksowego przeglądu stanu drzewostanu  wskazanym byłoby nie chodzenie po Kalwarii, a jeśli już ktoś na taki spacer się decyduje, to powinien zachował szczególną ostrożność. W tym miejscu należy też zwrócić się do mieszkańców aby zabezpieczyli okna mieszkań, rynny i inne elementy budynku. Uprzątnęli z obejścia przedmiotów, które mogą być porwane przez wiatr  i mogą narobić szkód. Z parapetów i balkonów należy usunąć przedmioty które mogą  zagrażać przechodniom. W czasie wichury zalecamy nie parkować  pojazdów    w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznej. Na codziennych odprawach do służby funkcjonariusze otrzymują nakazy zwracania szczególnej uwagi na  stan techniczny budynków oraz powstałe w wyniku wiatru awarie  urządzeń energetycznych, gazowych oraz  naruszenia konstrukcji dachowych oraz infrastruktury i inżynierii drogowej.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro