58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Rozmowy o bezpieczeństwie

Rozmowy o bezpieczeństwieTakie spotkania dają wymierne efekty

W ramach wzmocnienia działań z zakresu ochrony środowiska, Straż Miejska w Wejherowie w porozumieniu z WFOŚiGW w Gdańsku utworzyła dwa EkoPatrole, których zadaniem m.in. jest prowadzenie edukacji ekologicznej  i propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Wejherowa. Programem objętych zostanie 2 000 osób. Do chwili obecnej w zajęciach udział wzięło 1395 dzieci. W miesiącu lutym Straż Miejska przystąpiła  do realizacji tego zadania. Pierwsze  spotkanie edukacyjne odbyło się w przedszkolu „Słoneczne” w Wejherowie. Podczas spotkań omawiane są podstawowe zagadnienia związane ekologią, czyli jak od najmłodszych lat wpływać pozytywnie na otaczające nas środowisko: powietrze, wodę i ziemię. Strażnicy przeprowadzają z dziećmi zabawowe konkursy dotyczące  segregacji odpadów, podczas których dzieci samodzielnie segregowały odpady do odpowiednich worków. Funkcjonariusze przedstawili też zasady segregowania odpadów niebezpiecznych tj. elektrośmieci, baterie, żarówki i leki. Dzieciom rozdano materiały edukacyjne zawierające treści ekologiczne, a przy tej okazji również elementy  odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo podczas poruszania się m.in. ekologicznymi środkami transportu tj. rower czy hulajnogi. Tego typu spotkania w szkołach na terenie miasta Wejherowa odbywają się codziennie. Teraz  nadszedł czas na rewizyty, które odbywają się w Komendzie Starzy Miejskiej. Ostatnio w gościnie były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9. Dzieci miały okazję  zwiedzić historyczną celę więzienną oraz zobaczyć na własne oczy, jak działa miejski monitoring. Prelekcje  spotkania ekologiczne prowadzone będą do końca roku szkolnego.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro