58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Robią z parkingów miejsca reklamowe

Robią z parkingów miejsca reklamoweWysokie kary za ustawianie lawet reklamowych na parkingach i miejskich placach bez zezwolenia

W ostatnio Zespół Dzielnicowych z Straży Miejskiej w Wejherowie ostro wziął się za lawety reklamowe pozostawione na miejskich drogach, placach  i parkingach bez wymaganego zezwolenia. Na właścicieli tych nielegalnych reklam skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Zapadły pierwsze wysokie wyroki skazujące. Te jednak nie odstraszają amatorów tego nielegalnego procederu i lawety przestawiają z jednego miejsca w drugie. Najwięcej takich lawet reklamowych ustawionych było w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 i na ogólnodostępnych parkingach.  Straż Miejska stoi na stanowisku, że   miejsce parkingowe nie jest  przeznaczone do stawiania na nich lawet reklamowych. Parking ogólnodostępny umożliwia pozostawienie na nim pojazdu, gdy następuje przerwa w ruchu drogowym. Gdy parking ma być wykorzystany do innych celów np. reklamowych, to w takiej sytuacji wymagane jest uzyskanie  od zarządy drogi zezwolenia. Jego brak  z mocy art. 40 ust.12  ustawy o drogach publicznych jest podstawą do obligatoryjnego wymierzenia przez właściwy organ administracji publicznej kary pieniężnej. Ponadto stanowi  czyn zabroniony  jako wykroczenie określone w art. 63a Kodeksu Wykroczeń. Oznacza to, że parkowanie przyczepy z umieszczoną na niej reklamą w granicach pasa drogowego należy traktować jako zajęcie pasa ruchu drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi na cele niezwiązane z budową, przebudowa, remontem i utrzymaniem i ochroną dróg. Właściwe jest wówczas ukaranie takiej osoby z tytułu zajęcia pasa drogowego  i zastosowanie kary pieniężnej. W podobnych sprawach zapadły już wyroki sądowe w innych rejonach Polski. M.in.  o tym zakazie  stanowią prawomocne wyroki:  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 października 2021 r., III SA/Po 606/21, czy  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2021 r., VI SA/Wa 2767/20. Oba te sądy stwierdziły, że właściciel reklamy ponosi pełną odpowiedzialność za zajęcie pasa ruchu drogowego bez zezwolenia. Z podobną sytuacją spotkają się osoby, które parkingi wykorzystują  do innych celów jak związanych z przerwą w ruchu i pojazd pozostawiają bez ruchu na okres kilku tygodni, miesięcy a nawet lat.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro