58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Pożar pustostanu przy I Brygady Pancernej WP

Pożar

10 lutego,  tuż po godzinie 1:00 w nocy, funkcjonariusze  straży miejskiej, patrolujący rejon I Brygady Pancernej WP, zauważyli unoszący się dym oraz języki ognia w obrębie  tej ulicy. Okazało się , że pali się znany funkcjonariuszom pustostan, w którym często przebywały osoby bezdomne. Dyżurny straży miejskiej o pożarze powiadomił straż pożarną, która  przybyła na miejsce zdarzenia i przystąpiła do działań ratowniczo-gaśniczych. O godzinie 03:20  teren objęty działaniem ratowniczym, zgodnie z procedurami  strażacy przekazali straży miejskiej. Nieruchomość przy ulicy I Brygady  Pancernej WP w Wejherowie ma swoich właścicieli, którzy nie wywiązują  się z obowiązku utrzymania tej nieruchomości w należytym stanie sanitarno-porządkowym. Wezwania pisemne o uporządkowanie posesji oraz zabezpieczenie budynków przed dostępem osób postronnych nie były i nie są respektowane. W ostatnich czerech latach nieruchomość kontrolowana była przez Straż Miejską 79 razy. Na właścicielki skierowano 10 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Są wyroki skazujące, a niektóre nadal w toku.  Osoby zamieszkujące w sąsiedztwie  tej nieruchomości pisali skargi do  inspekcji sanitarnej, władz miasta i straży miejskiej, bo czuli się zagrożeni, mając w swoim sąsiedztwie osoby bezdomne.  Ponadto  w przeszłości na tej nieruchomości miał już miejsce pożar. W pustostanie  funkcjonariusze straży miejskiej natrafiali także na osoby poszukiwane listem gończym. Przed Sądem Rejonowym w Wejherowie nadal  toczą się sprawy o  uporządkowanie terenu. Teraz  właścicielki   otrzymają kolejny nakaz uporządkowania pogorzeliska. Jeśli się z niego nie wywiążą- sprawa znów trafi do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Pożar

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro