58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Pogryzienie przez psa na osiedlu 1000-lecia

Pogryzienie przez psa na osiedlu 1000-lecia

Mandatem karnych w kwocie 500 złotych ukarana została na oś. 1000-lecia w Wejherowie kobieta, której pies pokąsał przed blokiem mieszkankę tego osiedla. Mandat tej wysokości nałożono za nie zachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia poszkodowanej. Właścicielka psa mandat przyjęła i zapewniała funkcjonariuszy, że jej pies szczepiony jest przeciwko wściekliźnie. Podała nawet gabinet weterynaryjny, w którym niby psa zaszczepiła, co okazało się nieprawdą. Za to wykroczenie również poniesie odpowiedzialność karną, bo psy powyżej 3 miesiąca życia powinny być szczepione przeciwko wściekliźnie. Właściciel ma również obowiązek opłacać za psa podatek, a ten w mieście Wejherowie, zgodnie z uchwałą RM wynosi 75 zł. Z tego obowiązku właścicielka się również nie wywiązała. Teraz Straż Miejska złoży zawiadomienie do Wydziału Finansowego UM celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

W przypadku, gdy pies ugryzł inną osobę, właściciela lub jego opiekuna mogą czekać konsekwencje. Może to być grzywna za wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń (niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia). Właściciel lub opiekun psa może ponosić również odpowiedzialność karną z oskarżenia prywatnego w sytuacji, gdy poszkodowany doznał lekkiego uszkodzenia ciała, którego skutki trwają do 7 dni. Z urzędu, co do zasady powinien być ścigany w przypadku, gdy pogryziony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jednak jeśli sytuacja miała charakter nieumyślny (pies zaatakował znienacka i nie był przez do tego przez poszkodowanego prowokowany), wejście na drogę sądową zależy od poszkodowanego.

Poszkodowany może wystąpić o dwa rodzaje roszczeń – zadośćuczynienie i odszkodowanie. Zadośćuczynienie przyznawane jest za szkody niematerialne. Ma za zadanie wynagrodzić ofierze stres i wszelkie przykre odczucia związane z wydarzeniem. Odszkodowanie natomiast dotyczy szkód materialnych. Pokrywa koszty leczenia, rehabilitacji, niszczonego ubrania, późniejszej niezdolności do pracy itp. Jeśli sąd orzeknie o winie właściciela lub opiekuna psa, ten będzie zobligowany do wypłacenia ustalonej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania. Dodatkowo właścicielowi lub opiekunowi psa grozi grzywna, której wysokość zostanie określona z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności zdarzenia. Na niekorzyść może podziałać próba ucieczki, brak udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej czy stwarzanie problemów podczas interwencji . Pod uwagę będą tu brane także przepisy o zachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Należy jedynie dodać , że w 2021 roku strażnicy podjęli 706 równego rodzaju interwencji wobec właścicieli zwierząt, w tym 71 w sprawie psów. 42 osoby pouczono, 28 ukarano mandatem karnym ( w tym 4 pogryzienia przez psy), a w jednym przypadku sprawa skierowana została do sądu.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro