58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Parkują gdzie popadnie

Wykroczenia drogowe

Kierowca uwidocznionego na zdjęciu pojazdu postawił go centralnie w obrębie skrzyżowania ulic: 3-Maja/Kościuszki i zajął całą szerokość chodnika, nie pozostawiając obowiązującego 1,5 m dla pieszych. Pojazd został przez straż miejską odholowany na policyjny parking. Tego typu wykroczeń straż miejska notuje coraz więcej. Z chwilą zmiany taryfikatora mandatów karnych większość kierowców zaczęła się bać wysokich grzywien, za niektóre wykroczenia drogowe.  Zmian  co do wysokości grzywny nie wprowadzono za wykroczenia dot. parkowania w miejscu zabronionym znakiem. I obecnie za zatrzymanie się na zakazie zatrzymywania ( jeśli kierowca nie popełni innych wykroczeń)  otrzyma symboliczny mandat w kwocie 100 złotych. Znacznie więcej zapłacimy za parkowanie na  miejscu dla inwalidy. Tam grzywna wyniesie nawet 800 złotych. Takiej kary większość kierowców się boi . Natomiast wykroczenia za inne parkowania  nie odstraszają. W strefie zamieszkania, gdzie parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych, również auta stawiają gdzie popadnie, bo w ostateczności mogą otrzymać mandat  karny w  wysokości 100 złotych. Niskie mandaty za tego typu wykroczenia powodują, że mamy pozastawiane samochodami chodniki, trawniki, bramy wjazdowe, garażowe, hydranty, drogi przy liniach podwójnie ciągłych itp.  Sytuacja z parkowaniem w miejscach zabronionych może się jeszcze pogorszyć, gdy zabraknie miejsc parkingowych.  Dokładnie 20 września 2022 r. ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie ma w nim paragrafu 18 z obecnego rozporządzenia, który stanowił m.in., że "zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić dla niej stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. Oznacza to, że  może powstać nowy budynek bez miejsc parkingowych.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro