58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Kobieta została pogryziona przez psa

Kobieta została pogryziona przez psa Pies pokąsał kobietę, a jego opiekun czuje się niewinny

 Pies, nad którym właściciel i opiekun nie zachował zwykłych środków ostrożności- pokąsał kobietę. Pies  nie był na smyczy i bez kagańca Poszkodowana ten fakt zgłosiła straży miejskiej. Przybyły na miejsce zdarzenia patrol zastał poszkodowaną oraz właściciela pasa ze swoim czworonogiem. Kobieta miała widoczne rany od pogryzień na lewej nodze. Opiekun zwierzęcia zdarzeniem   zbytnio się  nie przejmował. Okazało się  też , że pies nie jest szczepiony przeciwko wściekliźnie i poszkodowanej może grozić seria bolesnych zastrzyków. Za popełnione wykroczenie 55-letniemu Wejherowa opiekunowi i właścicielowi psa zaproponowano mandat karny w kwocie 500 złotych. Ten jednak odmówił jego przyjęcia. Uważa , że nic się nie stało. Innego zdania jest Straż Miejska. Teraz po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Strażnicy zarzucają właścicielowi wykroczenie z art. 77§2 Kodeksu Wykroczeń  [Nieostrożność ze zwierzęciem]  Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Kolejnym zarzutem jest art. 85 ust.1a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku, podlega karze grzywny.

Ponadto zgodnie z  Uchwałą Rady Miasta Wejherowa, właściciel ma obowiązek zgłosić posiadanie psa w Urzędzie Miejskim  i opłacać za niego podatek w kwocie 75 złotych bez wezwania, do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Z tego obowiązku i właściciel psa również się nie wywiązał. W  tej  również zostanie wszczęte  Przez Urząd Miasta postępowanie administracyjne.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro