58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Czas wziąć się za wiosenne porządki

Czas wziąć się za wiosenne porządki Kaszubi tradycyjnie przed świetami robią porządki na swoich posesjach

Dziś (21.03) przypada  kalendarzowa wiosna. Pierwszy dzień wiosny to symboliczne powitanie  nowej pory roku i pożegnanie zimy. Tradycją na Kaszubach stało się  sprzątanie swoich obejść i posesji  przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, a strażnicy jak co roku przystąpili do kontroli porządkowych, popularnie zwanych  akcją „Posesja.” Obowiązek utrzymania w należytym stanie sanitarnym i porządkowym chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości oraz na posesjach, wynika wprost z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydanym na jej podstawie Regulaminowi. Takie Regulaminy  wydają wszystkie Rady Gmin. Określone w tych aktach prawa  miejscowego przepisy dotyczą osób fizycznych i prawnych i są prawem powszechnie obowiązującym. Należy jedynie przypomnieć, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy: usuwanie piasku i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają bezpośrednio do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.  Ma też obowiązek dbania o właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu od strony wejścia do budynku. Zwrócą też uwagę na stan techniczny urządzeń  zamontowanych na budynkach od strony pasa drogowego tj. rynny, rury spustowe, opierzenia, parapety, odpadający tynk, poluzowane cegły, stan  techniczny skrzynek gazowych oraz energetycznych, czyli na urządzenia mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych poruszających się po chodnikach i drogach publicznych. Utrzymanie żywopłotów wchodzących  w pas drogowy lub na chodnik, zasłaniających widoczność lub tamujących swobodny ruch pieszych na chodnikach oraz  na stan  zdrowotny drzewostanu ( spróchniałe lub połamane  do usunięcia konary drzew).Uprzątnięcie  pozostałych po zimie odchodów po psach,  naniesionych przez wiatr papierów, plastików i folii.  Dla mieszkańców Wejherowa nie jest to żadna nowość. Jedynie na opornych nakładane będą mandaty karne. Dla drogowców zima kończy się dopiero w połowie miesiąca kwietnia. Do tego czasu spodziewają się jeszcze   opadów śniegu lub przymrozków, które zobowiązują ich do posypywania  dróg piaskiem. Dlatego po tym terminie przystąpią do  usuwania piasku  z  jezdni.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro