58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Czas rozpocząć przedświąteczne porządki

Należy sprzątać chodniki i nieruchomościCzas rozpocząć przedświąteczne porządki

01 marca rozpoczęła się wiosna meteorologiczna, a za  dwa tygodnie (21.03) kalendarzowa. Jak co roku strażnicy przystąpili do kontroli porządkowych, popularnie zwaną  „Akcja Porządek.” Obowiązek utrzymania w należytym stanie sanitarnym i porządkowym chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości oraz na posesjach, wynika wprost z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydanym na jej podstawie Regulaminowi. Takie Regulaminy  wydają wszystkie Rady Gmin. Określone w tych aktach prawa  miejscowego przepisy dotyczą osób fizycznych i prawnych i są prawem powszechnie obowiązującym. Należy jedynie przypomnieć, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy: Usuwanie piasku i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu od strony wejścia  do budynku.
Zwrócą też uwagę na stan techniczny urządzeń  zamontowanych na budynkach w pasie drogowym tj. rynny, rury spustowe, opierzenia, parapety, odpadający tynk, poluzowane cegły, stan skrzynek gazowych oraz energetycznych  itp. mające wpływ na bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Utrzymanie  zieleni publicznej,  w tym na żywopłoty wchodzące  w pas drogowy lub na chodnik, zasłaniające widoczność lub tamujące swobodny ruch pieszych na chodnikach oraz  na stan drzewostanu( spróchniałe lub połamane  do usunięcia konary drzew). Uprzątniecie  pozostałych po zimie odchodów po psach,  naniesionych przez wiatr papierów, plastików i foli. Dla mieszkańców Wejherowa nie jest to żadna nowość. Tradycją na Kaszubach jest  sprzątanie swoich obejść i posesji  przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi. Jedynie na opornych nakładane będą mandaty karne.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro