58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Nadchodzi już pierwszy termin na wymianę pieców

Nadchodzi już pierwszy termin na wymianę piecówPierwszy termin na wymianę pieca bez tabliczki znamionowej 1 wrzesień 2024 r.

Szybkimi krokami zbliża się czas wymiany nieekologicznych kotłów ciepła.  Najważniejsze zapisy w tej sprawie  zawiera   Uchwała NR 309/XXIV/20 Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku ( tzw. uchwała antysmogowa). Tam też określone zostały terminy na wymianę pieców. Pierwszy obowiązuje już od 1 września 2024 roku, a ostatni termin określony został na koniec 2035 roku. Warto też  część zapisów tej ustawy mieszkańcom przypomnieć.
Termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytkowania: 
•kotły eksploatowane do kasy 3, bez tabliczki znamionowej wymiana do 1 września 2024
•kotły użytkowane  klasy 3  i 4 do 1 września 2026,
•kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do końca roku 2035.
Uchwała antysmogowa zakazuje spalania:
•węgla brunatnego,
•mułów i flotokoncentratów węglowych,
•wilgotnego drewna. Powyżej 20 % wilgotności
 
Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Kontrole na zgłoszenie mieszkańców lub z własnej inicjatywy , gdy  zaistnieje  podejrzenie spalania odpadów lub  paliwa  zabronionego, przeprowadzać będzie Straż Miejska.  Podczas tej kontroli na piecach umieszczać będą specjalne naklejki przypominające o terminie wymiany kotła.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro