Abecadło dla właścicieli psów

Utworzono: wtorek, 2021 kwietnia 13

Od  10 kwietnia 2021 obowiązują nowe stawki mandatów karnych za wyprowadzenie psa w miejsca publiczne bez odpowiedniego nadzoru. Nieodpowiedzialne zachowanie podczas spaceru z  psem może kosztować nawet 500 złotych. Zanim straże miejskie tak na dobre zaczną egzekwować nowy taryfikator mandatów karnych , dziesięć straży z województwa pomorskiego, skupionych w Prefekturze Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego przeprowadza na szeroką skalę akcję edukacyjno-prewencyjną. W miejscach publicznych umieszczone zostaną plakaty przypominające  o obowiązkach właścicieli czworonogów. Akcji towarzyszy hasło „Pies Twoim Przyjacielem ,” gdzie strażnicy przypominają właścicielom pupili o spoczywających na nich obowiązkach, zapisanych w wielu aktach prawnych. Jednym z nich jest  m.in. ustawa o ochronie zwierząt, która  zabrania puszczania psów  bez możliwości ich kontroli i bez  oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela  lub opiekuna.( art.  37 w zw. z art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt. Ponadto:

• psy powyżej trzeciego miesiąca życia powinny być szczepione przeciwko wściekliźnie, (art. 85 ust.1a  Ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

• psa  dla bezpieczeństwa innych powinno się wyprowadzać na smyczy, a  rasy niebezpieczne w kagańcu (art. 77 § 1 i 2 Kodeksu Wykroczeń)

• po swoim psie należy sprzątać, ( art. 10 ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

• nie pozwól aby Twój pies biegał po okolicy bez opieki, (art. 77§ 1 Kodeks Wykroczeń)

• zapewnij zwierzęciu odpowiednie warunki, stały dostęp do wody, odpowiednia karmę, schronienie na zła pogodę, czysty kojec (art. 37 w zw. z art. 9 Ustawy o ochronie zwierząt),

• za psa należy zapłacić podatek. Ten w Wejherowie wynosi 75 złotych. Zwolnieni wnoszenia opłat z tytułu posiadanego psa są osoby w wieku ponad 65 lat prowadzące  własne gospodarstwa domowe, rolnicy oraz psy (przewodnicy)  osób  niepełnosprawnych. (art. 18a Ustawy o podatku i opłatach lokalnych)

•zakaz puszczania w lesie psa luzem ( art. 166 Kodeks Wykroczeń)

Za  niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia właściciel lub opiekun( art. 77§1 Kw) może grozić mandat w wysokości od 50 do 250 złotych. Z kolei mandat karny w wysokości 500 złotych będzie nakładany na osoby, które nie zachowały zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, stwarzające swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka (art. 77§2 Kw).

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!