Bezpieczny plac zabaw i piaskownica

Utworzono: wtorek, 2021 kwietnia 06

Straż Miejska w Wejherowie przeprowadziła kontrole 32 ogólnodostępnych piaskownic i placów zabaw  , pod kątem ich  stanu sanitarno- technicznego po zimie.  Kontrole prowadzone są w ramach realizowanego przez straż miejską programu prewencyjnego:„BEZPIECZNY PLAC ZABAW, BEZPIECZNA PIASKOWNICA”. Strażnicy sprawdzają stan techniczny urządzeń oraz sanitarny piasku. Na 32 skontrolowane piaskownice i place zabaw, w 6. przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Są to głównie uszkodzone  ławki, drabinki drewniane oraz  konstrukcje metalowe. We wszystkich piaskownicach po zimie należy wymienić piasek. Ważnym jest też stan techniczny urządzeń na których bawią się dzieci. Zarządcami  placów zabaw i piaskownic jest głównie WZNK, WTBS i wejherowskie spółdzielnie mieszkaniowe. Jednak  do większości placów zabaw nie było zastrzeżeń.  Kontrola wykazała też,  że część zbudowanych systemem gospodarczym placów zabaw i piaskownic, głównie tych wcześniej  zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe  została zlikwidowana, bo nie było komu na bieżąco dbać o ich stan sanitarny i techniczny.  Bezspornym jest fakt, że urządzenia,  na których bawią się dzieci muszą być bezpieczne. Stwierdzone przez funkcjonariuszy usterki  powinny być usunięte w trybie natychmiastowym, a do tego czasu co najmniej zabezpieczone. Takie zalecenia otrzymali zarządzający tymi obiektami. Jeśli się do nich nie zastosują- Straż Miejska za nie zabezpieczenie takiego  miejsca  może nałożyć mandat karny do 500 złotych (art. 72 Kodeksu Wykroczeń). Może wystąpić również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem w o wszczęcie postępowania administracyjnego, gdyż są to obiekty małej architektury. Zarządzający tymi miejscami muszą mieć również na uwadze inny waży aspekt. Jeśli  na ogólnodostępnym  placu zabaw, z niesprawnymi technicznie urządzeniami dojdzie do wypadku- odpowiedzialność ponosi zarządzający  tym miejscem. Ponadto warto w tym miejscu przypomnieć amatorom  picia pod chmurką , że palce zabaw nie są miejscem do spożywania alkoholu, o czym  przekonało się już wielu amatorów picia pod chmurką . Należy też dodać ,że  w ramach tej akcji place zabaw  będą przez strażników kontrolowane na bieżąco.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!