58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Wykonał graffiti na trzech elewacjach budynków

Wandalizm nie popłaca Wykonał graffiti na trzech elewacjach budynków

 O tym , że wandalizm może drogo kosztować, przekona się niebawem 19-letni mieszkaniec naszego miasta, któremu w toku prowadzonych czynności wyjaśniających, wejherowska straż miejska  udowodniła i zarzuciła umieszczanie graffiti i napisów na elewacjach trzech  budynków.  W dniu 22 stycznia 2022 roku  w godzinach nocnych  sprawca dokonał zniszczenia m.in.  nowej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wałowej.  Teraz za ten wybryk odpowie  przed wejherowskim sądem. Po jego skazaniu właściciele nieruchomości lub zarządcy budynków będę mogli dochodzić roszczeń odszkodowawczych za zniszczone mienie, a to są już potężne kwoty. Na ślad wandala strażnicy wpadli po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu elewacji  na nowo wybudowanym  budynku  wielorodzinnym przy ulicy Wałowej. Po przejrzeniu zapisu z monitoringu, wytypowali sprawcę tego czynu. Na nagraniu widać jak pod osłoną nocy młody mężczyzna w towarzystwie młodych ludzi umieścił graffiti na  strukturze budynku. Widać też, jak w ręku trzyma pojemnik z farbą w spray.  Sprawca charakterystyczne napisy umieścił także na dwóch innych nieruchomościach. Po  zakończonych czynnościach wyjaśniających mężczyźnie postawiono zarzut z art. 63a Kodeksu Wykroczeń.  "Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego". Obecnie trwają czynności w sprawie ustalenia jemu podobnych wandali, którzy umieszczali graffiti w tunelach  i  w innych miejscach przestrzeni publicznej na terenie miasta.

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro