Wejherowo najlepsze

Wejherowo najlepsze w konkursie Bezpieczna Gmina

06 grudnia 2004 roku miasto  Wejherowo zostało laureatem III edycji konkursu „Bezpieczna Gmina”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w  kategorii miast do 50 tyś mieszkańców.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz oraz Podsekretarz Stanu w MSWiA Jerzy Mazurek wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu. Na uroczystość, która odbyła się w MSWiA przyjechali przedstawiciele wszystkich wyróżnionych gmin, miast oraz powiatów. Celem konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, było wyłonienie i nagrodzenie gmin, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców, stanowiących wspólnotę samorządową, oraz ich mienia. W kategorii miast do 50 tysięcy mieszkańców I miejsce zajęło Wejherowo.

Koordynatorem i odpowiedzialnym za realizację programu  był Zenon Hinca-zastępca komendanta Straży Miejskiej. Wejherowo wygrało konkurs m.in. za zintegrowane podejście do problemu bezpieczeństwa, za prowadzenie na terenie miasta w porozumieniu dyrektorami szkół, Straży Miejskiej i Policji autorskich programów prewencyjnych i ogólnopolskich programów profilaktycznych, za kładziony przez władze miasta duży nacisk na walkę z bezrobociem poprzez uruchomienie specjalnych programów, oraz za realizację programu „Ekologiczne Wejherowo" polegające na likwidacji różnego rodzaju zagrożeń ekologicznych i porządkowych.

Ponadto za stworzenie mapy zagrożeń powodziowych ze strony rzeki Redy. Nagrodę w kwocie 75 tys. zł. z rąk ministra Ryszarda Kalisza w Warszawie odebrali: Wojciech Kozłowski-zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa oraz Zenon Hinca –zastępca Komendanta Straży Miejskiej.  Całość otrzymanej nagrody przeznaczona została na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym rozbudowę ulicznego monitoringu. Ponadto miasto miało prawo używania przez rok tytułu „Bezpieczna Gmina”, potwierdzonego dyplomem Ministra MSWiA.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!