58 677 70 40
Telefon dyżurny
986
Telefon alarmowy
Aktualności

Sprawdzają numery porządkowe

Strażnicy sprawdzają numery porządkowe nieruchomościWłaściciele są obowiązani zabdać o czytelny i estetyczny numer porządkowy nieruchomości

Kolejny raz strażnicy przystąpili do sprawdzania oznakowania posesji numerem porządkowym. Kontrole takie odbywają się cyklicznie w całym mieście. Za brak tabliczki z numerem  porządkowym nieruchomości, funkcjonariusze dają czas na uzupełnienie brakującego numeru. Jeżeli właściciele nieruchomości nie dostosują się do zaleceń, to zostaną ukarani mandatem, Nie od dziś wiadomo, że zgodnie  z obowiązującymi przepisami na budynkach zamieszczona powinna być w odpowiednim stanie technicznym tabliczka z numerem porządkowym. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.   W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.  Tak stanowi art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Jednak nie wszyscy właściciele i administratorzy nieruchomości przestrzegają tego terminu i tych przepisów. A o tym, jak ważne są tabliczki, nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć raz próbował trafić pod konkretny adres w nieznanej części miasta. Natomiast dla służb ratunkowych, w przypadku których liczy się czas dotarcia na miejsce, bywa to naprawdę ogromny problem! Dlatego też strażnicy miejscy nieustannie przypominają o tym obowiązku i przeprowadzają  kontrole. Nie chodzi o to, by karać, choć w niektórych przypadkach inaczej się nie da. Mundurowi najczęściej dają właścicielowi nieruchomości czas na uzupełnienie tabliczki i w zdecydowanej większości przypadków to wystarcza (co potwierdzają kolejne kontrole). Jednak nie ze wszystkimi administratorami działek można się skontaktować lub porozumieć. Numery porządkowe muszą posiadać budynki mieszkalne oraz inne przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi, czyli:budynki mieszkalne jednorodzinne,budynki mieszkalne wielorodzinne ,szkoły,biurowce,szpitale, przychodnie, sklepy wielkopowierzchniowe, hotele, budynki przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej itp.
Zgodnie z Art. 64 Kodeksu wykroczeń: § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 

 

Dane kontaktowe

Znajdujemy się przy Ratuszu Miejskim
58 677 70 52
58 672 64 49 (fax)
plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo
Czynne całą dobę
Pełny kontakt
Nasze biuro