Monitoring miejski

Dzięki wsparciu władz miasta, od października 2002 roku w Komendzie Straży Miejskiej w Wejherowie rozbudowuje się system monitoringu wizyjnego i alarmowego miasta Wejherowa. System ten znacznie poprawił  bezpieczeństwo. Od  2014 roku podgląd do miejskiego monitoringu ulicznego ma nie tylko straż miejska, ale  także wejherowska policja.
 
System ulicznego monitoringu w Wejherowie powstał w 2002 roku. Zaczęło się w  od montażu 4 kamer  na  głównych ulicach miasta tj. ul. Sobieskiego (deptak), pl. J. Wejhera i ul. 12 Marca- na długości 1 km.  Początkowo monitorowane były ww. ulice i przyległe do nich uliczki i podwórka. Potem system sukcesywnie rozbudowywano  Dzisiaj miasto obserwowane jest  dzięki 58. kamerom. Ponadto Straż Miejska zajmuje się monitorowaniem 22 kaplic (systemy alarmowe) na Kalwarii Wejherowskiej oraz monitoringiem wewnętrznym dwóch budynków Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca i pl. J. Wejhera. W budynkach tych zainstalowanych jest 41 kamer. Łącznie w systemie  monitoringu miejskiego działa 99 systemów, w tym kamery wizyjne i alarmowe. Monitoring obserwowany jest przez strażników  całą dobę na okrągło.Za pomocą miejskiego monitoringu łatwiej jest też czuwać  nad bezpieczeństwem mieszkańców. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że przestępczość w rejonie funkcjonowania kamer zmalała o 80% .  Każdy potencjalny sprawca-przestępstwa ,najpierw patrzy czy są  zamontowane kamery ulicznego monitoringu. Jeśli zauważy taką kamerę, to często rezygnuje ze swoich złych zamiarów.
 
Słuszność instalowania kamer na terenie miasta potwierdza też policja.  System monitoringu funkcjonujący w Komendzie Straży Miejskiej,   działa też jako stanowisko abonenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.  Policjanci otrzymali w tym momencie kolejne narzędzie  techniczne służące do poprawy bezpieczeństwa. Mogą podobnie jak strażnicy obserwować zachowania sprawców przestępstw i wykroczeń i jednocześnie szybciej reagować. Wejherowska straż miejska i policja często ze sobą współpracują. Połączony monitoring jeszcze bardziej usprawnił współdziałanie tych służb. Współpraca pomiędzy Komendą Powiatowa Policji, a Komendą Straży Miejskiej w Wejherowie układa się wręcz wzorcowo. Wiele komend życzyłoby sobie takiej współpracy, jaka jest właśnie w Wejherowie.
 

MAPA PEŁNEGO MONITORINGU W WEJHEROWIE

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!