Monitoring miejski

Dzięki wsparciu władz miasta, od października 2002 roku w Komendzie Straży Miejskiej w Wejherowie rozbudowuje się system monitoringu wizyjnego miasta Wejherowa i alarmowego. System ten znacznie poprawił i poprawia bezpieczeństwo. Od  2014 roku podgląd na miejski monitoring uliczny ma nie tylko straż miejska, ale  także wejherowska policja.

System ulicznego monitoringu w Wejherowie powstał w 2002 roku. Zaczęło się w  od montażu 4 kamer  na  głównych ulicach miasta tj. ul. Sobieskiego (deptak), pl. J. Wejhera i ul. 12 Marca- na długości 1 km.  Początkowo monitorowane były w/w ulice i przyległe do nich uliczki i podwórka. Potem system sukcesywnie rozbudowywano  Dzisiaj miasto obserwowane jest  dzięki 32 kamerom. Ponadto Straż Miejska zajmuje się monitorowaniem 22 kaplic (systemy alarmowe) na Kalwarii Wejherowskiej oraz monitoringiem wewnętrznym dwóch budynków Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca i pl. J. Wejhera. W budynkach tych zainstalowanych jest 41 kamer. Łącznie w systemie  monitoringu miejskiego działa 85 systemów, w tym kamery wizyjne i alarmowe. Monitoring obserwowany jest przez strażników  całą dobę na okrągło. To oczywiście tylko niewielka część kwestii, która  wpłynęła na zniwelowanie zagrożeń. Za pomocą monitoringu łatwiej jest też czuwać  nad bezpieczeństwem mieszkańców. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że przestępczość w rejonie funkcjonowania kamer zmalała o 80% .  Każdy potencjalny sprawca-przestępstwa ,najpierw patrzy czy są  zamontowane kamery ulicznego monitoringu. Jeśli zauważy taką kamerę to często rezygnuje ze swoich zamiarów.

Słuszność instalowania kamer na terenie miasta potwierdza też policja. Niebawem system monitoringu funkcjonujący w siedzibie straży miejskiej, będzie dostępny także dla wejherowskiej policji. Dodatkowo zainstalowana będzie na komendzie jeszcze jedna kamera. Policjanci otrzymują w tym momencie kolejne narzędzie  techniczne służące do poprawy bezpieczeństwa. Będą podobnie jak strażnicy mogli przyglądać się różnym zachowaniom i jednocześnie szybciej reagować. Wejherowska straż miejska i policja często ze sobą współpracują. Połączony monitoring jeszcze bardziej usprawni współdziałanie wejherowskich służb mundurowych. Współpraca pomiędzy Komendą Powiatowa Policji a Komendą Straży Miejskiej w Wejherowie układa się wzorcowo. Wiele komend życzyłoby sobie takiej współpracy jaka jest właśnie w Wejherowie. Zainstalowanie nowej kamery na komendzie policji oraz  zainstalowanie podglądu już funkcjonującego systemu monitoringu będzie  wykonane  do końca roku 2013.

MAPA PEŁNEGO MONITORINGU W WEJHEROWIE

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!