Bezpieczna piaskownica i plac zabaw

Utworzono: środa, 2019 kwietnia 24

Jak co roku, w miesiącu kwietniu, Straż Miejska w Wejherowie przeprowadza kontrole piaskownic i  urządzonych w miejscach publicznych placów zabaw, pod kątem ich  stanu sanitarno- technicznego po zimie. Zgodnie z zaleceniami SANEPIDU piasek piaskownicach powinien być wymieniany na świeży, co najmniej dwa razy w roku. Nie jest też żadną tajemnicą, że po zimie w piasku tym mogą znajdować się psie i kocie odchody.  Ważnym jest też stan techniczny urządzeń na których bawią się dzieci. Na 21 skontrolowanych piaskownic i placów zabaw zarządzanych przez  WZNK, WSM, SM Energetyk, WTBS oraz Spółkę Handlową Jantar uchybienia natury sanitarno-technicznej stwierdzono na 8 placach  i piaskownicach. Do większości placów zabaw nie było zastrzeżeń. Nieprawidłowości dotyczą głównie stanu sanitarnego piasku, wystające wkręty w siedzisku ławek, wyłamane szczeble od siedzisk  przy stolikach do gry w szachy, luźne siedziska na huśtawkach sprężynowych oraz brak uchwytów na ręce na dwóch huśtawkach. Powiadomieni o stwierdzonych nieprawidłowościach zarządcy zobowiązali się  stwierdzone usterki techniczne i wymiany piachu dokonać do końca miesiąca kwietnia.  Kontrola wykazała też,  że część zbudowanych systemem gospodarczym placów zabaw i piaskownic, głównie zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe  została zlikwidowana, bo nie było komu na bieżąco dbać o ich stan sanitarny i techniczny. Urządzenia,  na których bawią się dzieci muszą być bezpieczne. Stwierdzone przez funkcjonariuszy usterki  powinny być usunięte w trybie natychmiastowym, a do tego czasu co najmniej zabezpieczone. Takie zalecenia otrzymali zarządzający tymi obiektami. Jeśli się do nich nie zastosują- Straż Miejska za nie zabezpieczenie takiego  miejsca  może nałożyć mandat do 500 złotych (art. 72 Kodeksu Wykroczeń).  Wystąpi również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem w o wszczęcie postępowania administracyjnego, gdyż są to obiekty małej architektury. Zarządzający tymi miejscami muszą mieć również na uwadze inny waży aspekt. Jeśli  na ogólnodostępnym  placu zabaw z niesprawnymi technicznie urządzeniami dojdzie do wypadku- odpowiedzialność ponosi zarządzający  tym miejscem. Ponadto warto w tym miejscu przypomnieć amatorom  picia pod chmurką , że palce zabaw nie są miejscem do spożywania alkoholu.  Przekonali się o tym  pijacy alkohol na placu zabaw na oś. 1000-lecia. Dopiero setki mandatów karnych zniechęciły do picia alkoholu na placu zabaw. Należy też dodać ,że  w ramach tej akcji place zabaw  będą przez strażników kontrolowane na bieżąco.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!