W Wejherowie nie ma już anonimowych domów

Utworzono: środa, 2019 marca 20

Przez ponad dwa miesiące funkcjonariusze Straży Miejskiej obowiązani byli do kontroli nieruchomości pod kątem ich oznakowania numerem porządkowym nieruchomości. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy  oraz  rozporządzenia i ma służyć poprawie porządku i ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Anonimowe domy mogą stać się przyczynkiem  wielkiej tragedii życiowej, gdy podczas poszukiwania adresu  zamieszkania, na czas nie dojadą służby powołane do ratowania życia i zdrowia obywateli. A takich nieruchomości w Wejherowie ujawniono 142.  Dziś już wiadomo, że  numeru porządkowego nie  było  na 113 budynkach. W 29 przypadkach numery porządkowe nieruchomości były nieczytelne bądź skorodowane. Strażnicy wydali  w tej sprawie  nakazy  usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Obeszło się bez mandatów.

Obowiązek oznaczenia posesji tabliczką z numerem porządkowym nieruchomości wynika wprost z ustawy. Wraz z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych, w ostatnich latach na terenie miasta częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości wbrew obowiązkowi umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. O  obowiązku tym stanowi art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uchylenie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób - poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie estetycznym i technicznym - jest wykroczeniem określonym w art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożonym  karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany. Należy też dodać , że tabliczka z numerem nieruchomości powinna być oświetlona, o czym stanowi art. 64§ 2 kodeksu wykroczeń Jednak większość nieruchomości  jest oznaczona,  ale bez oświetlenia. Na budynkach można też zauważyć  różne rodzaje numerów porządkowych, gdyż  ustawodawca nie sformalizował wyglądu tabliczki. Pamiętajmy, że realizowanie powyższego obowiązku w sposób właściwy przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego. I w tym celu przeprowadzona została ta kontrola.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!