Strażnicy podsumowali 2018 rok

Utworzono: środa, 2019 lutego 20

 Straż Miejska w Wejherowie podsumowała swoje wyniki pracy za rok 2018. Sprawozdania z działalności przesłane zostały do Wojewody, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Prezydenta Miasta. W 2018 roku funkcjonariusze podjęli 24.619 interwencji,  tj o 1726 więcej w porównaniu z rokiem 2017.  W 7133 sprawach  prowadzono czynności wyjaśniające , a 17 486 działań ma charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny.  Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 49 spraw. 2408 sprawców  ukarano mandatami karnymi na kwotę 257.720 złotych W 2018 roku  strażnicy ujawnili 9 przestępstw i ujęli 29 osób podejrzanych o ich dokonanie na gorącym uczynku i przekazali policji. Zatrzymali 22 nietrzeźwych kierujących pojazdami. W ubiegłym roku strażnicy z policją współdziałali 472 razy.  Straż Miejska na zgłoszenie mieszkańców podjęła 6285 interwencji, w tym związanych m.in.  z zakłóceniem porządku publicznego i spokoju- 1858, zagrożeń w ruchu drogowym- 2386 , awarii technicznych-386, 423- dotyczących ochrony środowiska, 464- przeciwko urządzeniom  użytku publicznego oraz inne. W roku 2018 Straż Miejska prowadziła 41 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych lub pozostawionych na drogach pojazdów tzw. wraków, z których 6. odholowano na dozorowany parking, 29 pojazdów we własnym zakresie skasowali właściciele,  4 sprawy są w toku, a jedna w prokuraturze. Ponadto strażnicy podjęli 509 interwencji dotyczących  niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów, w tym nie sprzątaniu po psach. Ujawniono 1691 osób nietrzeźwych  miejscach publicznych, z których 86 odwieziono do domu a 27 doprowadzono do wytrzeźwienia do policyjnej izby zatrzymań. W 2018 roku funkcjonariusze zabezpieczali 72. imprezy sportowe, kulturalne , rozrywkowe i uroczystości  religijne. Współpracowali z wieloma instytucjami i formacjami mundurowymi. Na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2018 roku, wejherowska Straż Miejska dokonała  przeglądu stacji transformatorowych na terenie miasta, pod kątem ich utrzymania  estetycznego. Na 50 skontrolowanych stacji, w 33 przypadkach  stwierdzono nieprawidłowości pod kątem estetycznym. W tym roku obiekty będą odmalowane i pojawią się na nich elementy kaszubskiego wzoru. W ramach akcji „Pustostan” ujawniono 52 obiekty wymagające zabezpieczenia bądź rozebrania. Większość tych obiektów została już rozebrana, cześć jest w trakcie realizacji. Straż Miejska współpracuje z wieloma instytucjami i służbami. Z policją -472 razy,  z Strażą Pożarną-31 razy, pogotowiem ratunkowym- 73, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- 40,  Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami-107, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM -219, Pogotowiem Energetycznym -22, Zakładem Usług Komunalnych- 63, Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych-148 oraz innymi. Przeprowadzili w szkołach  pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem. Organizowali programy prewencyjne 3 X NIE „Nie dla alkoholu” Nie dla narkotyków”, „Nie dla tytoniu”, „Bezpieczny plac zabaw”,  „Odblaskowe Wejherowo,” „Pustostan,” „Pomagamy Bezdomnym” oraz „Bezpieczna droga do szkoły” W dwóch edycjach zorganizowali kurs samoobrony dla 65 kobiet.  W zakresie ochrony środowiska funkcjonariusze dokonali 85 kontroli nieruchomości pod kątem spalania śmieci w przydomowych piecach (kotłach). Strażnicy na bieżąco kontrolują  gospodarstwa domowe wyposażone w zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba. W 2018 kontrolą objęto również   750 podmiotów gospodarczych. W  106 przypadkach ujawniono nieprawidłowości. Co roku funkcjonariusze dokonują przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stanu technicznego skrzynek gazowych , energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu  drzewostanu przy drogach publicznych i na placach i wiele innych. Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring. Obecnie w systemie działa 46 kamer miejskiego monitoringu,  22 systemy alarmowe zainstalowane w kaplicach na Kalwarii Wejherowskiej, 16 kamer obiektowych w parku miejskim i 35 kamer monitoringu wewnętrznego zainstalowanych  budynkach urzędu miejskiego. Stanowisko abonenckie  monitoringu miejskiego zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła prace całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Na wyposażeniu straży miejskiej są cztery oznakowane radiowozy, quad i dwa rowery. Telefony: do dyżurnego 58 677-70-40, alarmowy-986, dla głuchoniemych- (58)  677-14-72. Łącznie obsługą monitoringu oraz administracyjną w straży miejskiej w Wejherowie zatrudnionych jest 31 osób, w tym 27 funkcjonariuszy, z  których 7 jest również ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!