W trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców

Utworzono: wtorek, 2019 stycznia 08

Straż Miejska w Wejherowie przystąpiła do kontroli  nieruchomości pod kątem ich oznakowania numerem porządkowym. W ramach tej kontroli strażnicy sprawdzą również czy właściciele, którzy posiadają  tzw. szamba zawarli umowę na wywóz nieczystości płynnych oraz czy będące  na nieruchomości psy szczepione są przeciwko wściekliźnie i czy wnoszona jest  zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłata za posiadanego psa. Ponadto  zgodnie z §55 Uchwały RM w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa, osoby utrzymujące psy zobowiązane są do umieszczania przy bramie wejściowej na terenie posesji tabliczki ostrzegawczej informującej, że na terenie posesji znajduje się pies. Strażnicy skontrolują też stan sanitarno-porządkowy nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem   zakazu spalania odpadów w przydomowych piecach.Obowiązek oznaczenia posesji tabliczką z numerem porządkowym wynika wprost z ustawy. Wraz z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych w ostatnich latach na terenie miasta częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości wbrew obowiązkowi umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Obowiązek taki wynika z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Uchylenie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób - poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie - jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem  art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany. Jednak większość nieruchomości oznaczona jest prawiodłowo, ale często zdarza się, że ratownicy medyczni strażacy, bądź policjanci poszukują adresu, tracąc bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować ludzkie życie. Pamiętajmy, że realizowanie powyższego obowiązku w sposób właściwy przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego. I temu celowi służy ta kontrola.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!