Ścieki pod kontrolą

Utworzono: wtorek, 2018 grudnia 04

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie  prowadzi działania mające na celu uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Wejherowa. Chodzi głównie o to aby, właściciele nieruchomości ścieki odprowadzali do  kanalizacji miejskiej, a nie gromadzili ich w przydomowych szambach. W działania te włączono również Straż Miejską. W dniach 14-29 listopada 2018 roku funkcjonariusze  skontrolowali pod tym kątem 19 wytypowanych przez ten wydział   posesji. W dwóch przypadkach stwierdzono, że budynki podłączone zostały już do sieci kanalizacyjnej. W sześciu ujawniono brak umów na wywóz nieczystości płynnych, do czego zobowiązuje właścicieli uchwała Rady Miasta w sprawie  utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa. Strażnicy wydali nakaz zawarcia umów. Właściciele z tego obowiązku się wywiązali.  Pozostali właściciele  posiadali stosowne umowy na wywóz  nieczystości, ale prawie wszyscy kontrolowani  do sieci się nie podłączają, ze względu na brak środków finansowych.  Natomiast czterech właścicieli kontrolowanych posesji  oświadczyło, że chętnie podłączyliby się do kanalizacji zbiorczej, ale na przeszkodzie stoją utrudnienia natury technicznej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!