Przyjechał z Gdańska zaśmiecić Wejherowo

Utworzono: środa, 2018 listopada 21

20 listopada około godziny 14:50  na ulicy 10-lutego w Wejherowie funkcjonariusze ze zmotoryzowanego patrolu Straży Miejskiej ujęli 61-letniego mieszkańca Gdańska , który rozklejał w miejscach zabronionych ulotki o szybkiej gotówce. Ogłoszenia te  umieszczał na słupach oświetleniowych i znakach drogowych.  Z estetycznego punktu widzenia wszelkiego rodzaju ulotki ogłoszenia wieszane na skrzynkach energetycznych, gazowych, elewacjach budynków,  słupach , drzwiach, rurach spustowych  pogarszają  estetykę w przestrzeni publicznej. Stąd są przez Straż Miejska z całą stanowczością ścigane. W sprawie tej prowadzone są czynności wyjaśniające po  katem  art.63a Kodeksu Wykroczeń.

  "Kto w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym  umieszcza ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.  W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego."

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!