Pierwsze odnowione trafostacje z kaszubskim wzorem

Utworzono: piątek, 2018 listopada 16

Ostatnio Spółka Energia odmalowała dwie stacje transformatorowe , na których wandale umieszczali różnego rodzaju graffiti, a raczej gryzmoły. Remont, odmalowanie i kaszubski wzór wykonano na obiektach znajdujących się na osiedlu 1000-lecia oraz oś. Chopina. Na renowację czekają następne. W działania te włączyło się  również miasto, Wejherowskie Centrum Kultury oraz organizacje pozarządowe. Ustalono, że Energia  jako właściciel tych obiektów wyremontuje i wymaluje trafostacje podkładem,  a artyści zrzeszeni w  różnego rodzaju organizacjach oraz  kołach zainteresowań wykonają malunek z elementami  kaszubskiego wzoru. W sprawie tej  z zainteresowanymi stronami w miesiącu   kwietniu w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie , na którym zapadły wiążące  decyzje. Teraz następuje  ich realizacja. Trafostacji jest wiele, stąd odrestaurowanie wszystkich wymaga odpowiednio dłuższego czasu. Niebawem nastąpi rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego przez Energię na wykonanie podkładów, by na wiosnę ostro ruszyć  z malowidłami.  Należy jedynie dodać, że   na przełomie miesiąca stycznia –marca  2018 roku, wejherowska Straż Miejska dokonała  przeglądu stacji transformatorowych na terenie miasta, pod kątem ich  zewnętrznego utrzymania. Na 50 skontrolowanych stacji, w 33 przypadkach  stwierdzono nieprawidłowości pod kątem estetycznym. Na elewacjach  stacji umieszczone były nieprzyzwoite napisy, różnego rodzaju  malunki, wulgaryzmy i inne gryzmoły, które pogarszają ogólną estetykę miasta i osiedli mieszkaniowych.  Na niektórych umieszczano napisy kojarzone z pochwalaniem faszyzmu czy antysemityzmem. Napisy , malunki i gryzmoły wykonywane były o różnych porach dnia i nocy. Jeden  nielegalnie  wykonany malunek czy napis kusi  innych sprawców  do wykonywania  kolejnych .  Nie wszystkich sprawców tych czynów udaje się zatrzymać. Stąd zapadł pomysł Straży Miejskiej, aby na tych obiektach umieszczać kaszubski wzór, dla przyjeżdżających będzie nie lada atrakcją turystyczną, a  dla wandali pięknem które należy szanować.  Należy jedynie przypomnieć wszystkim właścicielom budynków, że w świetle art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku z póź. mniejszymi, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymać i użytkować  obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w go należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Stąd jest to zadanie stałe straży miejskiej, która zobowiązuje właścicieli obiektów do zamalowywania nieprzyzwoitych napisów na elewacjach i  obiektach.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!