Lepsza jakość opału w trosce o czyste powietrze

Utworzono: środa, 2018 listopada 14

 11 października 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy miejscy i gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Ustawodawca upoważnił straż miejską i gminą między innymi do nakładania grzywien za spalanie w piecach paliw zakazanych w uchwale antysmogowej, która mogą uchwalać rady gmin i miast.   Rada może wprowadzać m.in. zakaz spalania flotokoncentratów węglowych, mułów  czy węgla brunatnego oraz  zakazać ogrzewania budynku urządzeniem niespełniającym  innych wymogów uchwały. Dotychczas strażnicy mogli karać mandatem,  za spalanie odpadów. Mandat wynosi od 20 zł do 500 złotych, a gdy sprawa trafi do sądu- grzywna ta może wynieść nawet 5000 złotych. W Wejherowie  taka uchwała nie została jeszcze przez Radę Miasta podjęta. Ograniczenia w sprzedaży nałożone zostały także na podmioty handlujące paliwami do ogrzewania mieszkań. Od 12 września 2018 roku nie można sprzedawać na rzecz gospodarstw domowych i instalacji o mocy poniżej  1 MW- mułów węglowych, flotokoncentratów, paliw stałych niesortowalnych oraz mieszanin paliw zwierających mniej niż 85 procent węgla kamiennego. Od 04 listopada obowiązują także ograniczenia dotyczące dwóch grup paliw. Do pierwszej grupy zaliczają się węgiel kamienny, brykiety lub pelty zawierające min. 85 procent węgla. Drugą stanowią produkty przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla  brunatnego np. koks lub półkoks. Sprzedawcy  paliw  będą zmuszeni  posiadać świadectwa jakościowe wprowadzanych do obrotu paliw. Jeśli sprzedawca poda nieprawdziwe dane może zostać ukarany karą wysokości od 10 do 250 tysięcy złotych. Grzywna od 10 tysięcy do 1 Mn lub kara pozbawienia wolności do 5 lat grozi przedsiębiorcy, jeśli sprzeda opał, który nie spełnia norm jakościowych do gospodarstw domowych lub instalacji poniżej 1 MW.  Grzywy te będzie mógł na przedsiębiorcę nałożyć  po wcześniejszej kontroli Prezes  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Znowelizowane przepisy wprowadzają także szereg zmian dotyczących wymiany pieców i kotłów, które nie spełniają wymogów klasy 3, 4 i 5. Do końca 2027 roku należy wymienić piece i kotły klasy 3 lub 4. Dlatego Straż Miejska w Wejherowie apeluje do mieszkańców a by nie palili w piecach złej jakości paliwami i nie spalali śmieci, wymieniali przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Środowiska stare pieca, na nowe ekologiczne. Tylko tym sposobem, mogą  uniknąć wyżej wymienionych  kar.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!