Sprzątać chodniki z opadłych liści

Utworzono: środa, 2018 listopada 07

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydanym na jej podstawie regulaminie, właściciele posesji obowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (w tym liści opadłych z drzew) z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Przy czym, zataki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą ruchowi pieszemu położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie trzeba jednak sprzątać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów (sprząta go wówczas, tak jak i samą jezdnię, zarządca drogi). Właściciel posesji musi je uprzątnąć we własnym zakresie. Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa nakazuje gromadzenie odpadów zielonych, liści i traw w workach koloru brązowego, których wywózką zajmuje się Zakład Usług Komunalnych. Pozostawione na chodniku liście gniją, stają się śliskie i mogą być przyczyną wypadków z udziałem pieszych. Jeśli już do takiego zdarzenia na nieposprzątanym chodniku dojdzie, a przyczyna będzie zanieczyszczony chodnik w wyniku czego powstała m.in. śliskość odpowiedzialność ponosi właścieiel. Z godnie z zasadą winy określoną w art. 415 kodeksu cywilnego (zasada winy), będzie miał obowiązek pokryć koszta leczenia, bólu i utraconych zarobków. Ponadto  za niewywiązanie się z tego obowiązku właściciel nieruchomości może zostać ukarany mandatem do 100 złotych

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!