We Wszystkich Świętych będą zmiany w organizacji ruchu

Utworzono: wtorek, 2018 października 30

Dnia 1 listopada 2018 r. wzorem lat ubiegłych nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza  przy ul. Ks. Roszczynialskiego w Wejherowie oraz 3-maja. Wprowadzone zostaną następujące zmiany.Dojazd do cmentarza przy ulicy ks. Roszczynialskiego został wyznaczony ulicami 12 Marca, Sikorskiego i Odrębną do parkingu przy ul. Roszczynialskiego, na który wjazd i wyjazd będzie możliwy tylko od strony Gniewowa  Wszystkie dojazdy do ul. Roszczynialskiego (drogi poprzeczne od ul. Wniebowstąpienia do ul. Odrębnej) będą zamknięte. W miejscach przecinania się tych ulic zostaną ustawione zapory z oznakowaniem B-1 „zakaz ruchu” lub ustawione posterunki stałe. Ulicą Roszczynialskiego (od ul. Wniebowstąpienia do ul. Odrębnej) poruszać się będą mogły jedynie autobusy komunikacji zbiorowej, pojazdy taxi oraz rowery. Pojazdu oznaczone kartą dla osoby niepełnosprawnej nie będą mogły poruszać się ul. Roszczynialskiego!. Kierowcy pojazdów oznaczonych kartą dla osoby niepełnosprawnej będą mogli zatrzymać się na parkingu przy ul. Roszczynialskiego w specjalnej wyznaczonej strefie dla tego typu pojazdów (31 miejsc usytuowanych jak najbliżej cmentarza). Dodatkowo, na dzień 01 listopada 2018 r. zostanie wyznaczony tymczasowy parking na ok. 60 miejsc przy ul. Wschodniej i Poprzecznej.W celu usprawnienia ruchu drogowego na ul. Odrębnej oraz w okolicy wjazdu na parking zostaną tymczasowo ustawione znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-24. Pojazdy pozostawione w tych miejscach zostaną usunięte z drogi na koszt właściciela.

Dla pojazdów taxi zostanie wyznaczona zatoka postojowa wzdłuż ul. Roszczynialskiego pomiędzy ul. Leśną i Brzozową.

Informujemy również, że dnia 2 listopada 2018 r. na stąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie „starego cmentarza” przy ul. Sportowej w Wejherowie. Tego dnia na ul. Sportowej będzie obowiązywał znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Na  wielu drogach wprowadzony zostanie ruch kierowany. Proszę stosować się do poleceń wydawanych przez policję oraz straż miejską, co  znacznie przyczyni się do poprawy płynności ruchu. Ponadto namawiamy wszystkich zmotoryzowanych,  a w szczególności mieszkańców Wejherowa do korzystania komunikacji publicznej. Autobusem MZK szybciej dojedziemy na groby naszych zmarłych i szybciej z cmentarza wrócimy do domu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!