Zaśmiecała miasto i została ukarana

Utworzono: czwartek, 2018 października 04

 Kobieta , która rozklejała   w dniu 02 października 2018 roku w Wejherowie, w miejscach zabronionych ulotki o kredytach bankowych została namierzona przez Straż Miejską i ukarana mandatem. Zobowiązano ją również do usunięcia nielegalnie wywieszonych ogłoszeń. Informacje o pożyczkach bankowych wywieszała na rynnach spustowych  , elewacjach budynków oraz słupach od znaków drogowych. Miejsca, w których wieszane są  ulotki i ogłoszenia często przez długi czas zaśmiecają przestrzeń publiczną. Stąd Straż Miejska sprawcom tych wykroczeń wydała zdecydowaną wojnę. Ścigani są nie tylko   pseudo grafficiarze ale także osoby rozwieszające  w miejscach zabronionyh ulotki, ogłoszenia, afisze itp.  Zgodnie z art. 63a. § 1 Kodeksu wykroczeń, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W razie popełnienia tego wykroczenia, sąd  może orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!