106 podmiotów nie miało umów na wywóz śmieci

Utworzono: czwartek, 2018 września 13

Przez sześć miesięcy wejherowska  Straż Miejska przeprowadzała kontrole podmiotów gospodarczych pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości stałych ipłynnych, gdyż ich właściciele zgodnie z Regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa, powinny zawierać je we własnym zakresie. Kontrole podyktowane  były skargami wspólnot mieszkaniowych, że do ich kontenerów podrzucane są śmieci zakładów, a tym samym kontenery są często przepełnione.  Kontrolą objęto 752 podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlowo-usługową, przemysłową i wytwórczą.

- w 106 przypadkach stwierdzono brak umowy na wywóz nieczystości stałych,

- w 36 przypadkach brak umowy stwierdzono u podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w budynkach niezamieszkałych,

- w 70 przypadkach umów nie posiadały podmioty prowadzące działalność w budynkach mieszanych (mieszkalno – usługowych).

Wobec  22 właścicieli firm obecnie trwają czynności wyjaśniające bądź rekontrole.

Za ujawnione  w/w wykroczenia nie stosowano sankcji karnych. Właścicieli zobowiązano do zawarcia umów i przedłożenie ich do wglądu Straży Miejskiej. Właściciele z zaleceń tych wywiązali się.  Tłumaczyli się  , że o obowiązku zwarcia dodatkowej umowy nie wiedzieli, a śmieci z zakładu zabierali do miejsca zamieszkania i wsypywali do kontenerów wspólnot mieszkaniowych. Należy też dodać że w miesiącu lutym 2018 roku w Wejherowie zarejestrowanych było 3411 podmiotów gospodarczych. Obecnie w rejestrze figuruje 4025 czynnych podmiotów gospodarczych, a ponad 3000 z nich posiada status samozatrudnienia. Swojej działalności nie wykonują w budynkach handlowo- usługowych i przemysłowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!