Coraz więcej wraków na drogach

Utworzono: czwartek, 2018 sierpnia 23

Z miesiąca na miesiąc na drogach w Wejherowie przybywa  aut, których stan techniczny wskazuje na to, że nie są używane. Obecnie Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie 6 porzuconych aut. Ani jedno  z tych  aut nie ma przeglądu technicznego i opłaconego OC. Właściciele niektórych  aut są nieuchwytni. Wyjechali za granicę lub nie odbierają korespondencji w miejscu zameldowania. Są i tacy , którzy drogę publiczną wykorzystują  na miejsce  do bezpłatnego parkowania. Niektóre wraki pojazdów stoją na gruntach miejskich. Ich właściciele wzywani sa do usunięcia pojazdów  i mogą otrzymać karę za bezumowne korzystanie z gruntu. Jeśli nie da się ustalić właścicieli aut pozostawionych na drodze, te odholowane zostaną na dozorowany parking. Należy jedynie przypomnieć , że zgodnie z art. 50a ust. 1.  ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.  Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Ponadto większość właścicieli tych pojazdów nie opłaca obowiązkowego OC. Jeśli sprawa trafi do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego- właściciel otrzymuje karę finansową.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!