Apel o pielęgnację zieleni

Utworzono: czwartek, 2018 sierpnia 09

Ostanie ulewne deszcze  i upały pobudziły  do życia miejską zieleń. Na żywopłotach przyległych do chodników i dróg pojawiły się odrosty, a na chodnikach i trawnikach chwasty,  przerośnięte trawy i  szczaw. Stan tej zieleni budzi wielkie zastrzeżenia, gdyż większość tej zieleni pełni funkcje publiczne.  Należałoby z chodników usunąć chwasty i trawy. Ten obowiązek spoczywa na właścicielach, gdy chodnik przylega bezpośrednio do budynku lub nieruchomości. Natomiast zarządcy dróg i trawników powinni zająć się koszeniem traw i pielęgnacją krzewów. Zadania te  z szeroko pojętą estetyzacją miasta, należy wykonać bez specjalnego upominania przez strażników miejskich , którzy dokonają kontroli pod tym kątem.  Należy jedynie dodać, że ustawowa definicja terenów zieleni została zbudowana w oparciu o dwa elementy: pierwszy – wskazuje, że mają to być urządzone tereny pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a drugi – po wyrazach "a w szczególności" podaje wykaz terenów uznawanych za tereny zieleni, przy czym wyraźnie różnicuje z jednej strony – parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody (botaniczne, zoologiczne, jordanowskie, zabytkowe) i cmentarze, z drugiej strony – zieleń towarzyszącą (drogom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym, obiektom przemysłowym).

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!