Straż Miejska podsumowała I półrocze 2018 roku

Utworzono: środa, 2018 lipca 18

Straż Miejska w Wejherowie podsumowała swoją pracę za I półrocze 2018 roku. Z danych tych wynika , że strażnicy miejscy  w pierwszym półroczu 2018 roku podjęli 12.100 interwencji, tj o 2800 więcej niż w analogicznym  okresie 2017 roku. W pierwszym półroczu za ujawnione wykroczenia 2298 sprawców pouczono, a 1130 ukarano mandatami karnymi na kwotę 118.950 złotych. Natomiast 89. sprawców wykroczeń odpowie za swoje czyny przed wejherowskim sądem. Większość interwencji  związana jest z ochroną ładu porządku i bezpieczeństwa w mieście Wejherowie. Przez pierwszych 6 miesięcy br. od mieszkańców  przyjęto 3281 zgłoszeń, w tym dotyczących zakłócenia porządku publicznego i spokoju- 848,  a 179 związanych było z zakłócaniem ciszy nocnej. Strażnicy ujawnili 154 wykroczenia przeciwko obyczajowości i 220 przeciwko urządzeniom użytku publicznego.  W sprawie spożywania alkoholu w miejscach publicznych interweniowali 898 razy , a 305 interwencji dotyczyło osób nietrzeźwych leżących w miejscach publicznych. Za te wykroczenia 469  osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 37 600 złotych, a 17 osób za spożywanie napojów alkoholowych miejscach publicznych  odpowiadało przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Strażnicy przyjęli 1361  zgłoszeń  o wykroczeniach  przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji.  Wykonali 208 kontroli  związanych z ochroną środowiska. Interweniowali   158 razy  w sytuacjach związanych z  zagrożeniem życia lub zdrowia.  Ponadto  podjęli 70 interwencji w sprawie palenia tytoniu miejscach zabronionych. Strażnicy przeprowadzili także 313 kontroli sanitarno-porządkowych na posesjach oraz  podjęli 506 interwencji  związanych z zwierzętami. Interwencje te dotyczyły głównie wyegzekwowania  od właścicieli obowiązku sprzątania po psach, wyprowadzania ich w miejsca publiczne na  smyczy i w kagańcu oraz poddawaniu ich obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.  Ponadto ujawnili 110 wykroczeń dot. zanieczyszczenia miejsc publicznych. Ujawnili 10 zagrożeń pożarowych.  379 razy strażnicy  interweniowali w sprawie awarii technicznych i  porządkowych.  Ujawnili 110 wykroczeń związanych z zanieczyszczaniem miejsc publicznych. Ponadto dokonali 1166 kontroli miejsc zagrożonych. Strażnicy skontrolowali również 705 podmiotów gospodarczych pod kątem posiadania  przez nich umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych. Ponadto dokonali kontroli 52 pustostanów na ternie miasta Wejherowa. Ich właścicielom nakazano niektóre nieruchomości uporządkować , zabezpieczyć, a te w  złym stanie technicznym wyburzyć. Na dzień dzisiejszy rozebrano już cztery rudery. Strażnicy wykonali także 62 kontrole nieruchomości pod katem spalania odpadów w przydomowych piecach. W 5. przypadkach zgłoszenia się potwierdziły i ich właściciele ukarani zostali mandatami karnymi. W miesiącu maju funkcjonariusze dokonali przeglądu miasta pod kątem widoczności znaków i sygnałów drogowych. Stwierdzono 54 nieprawidłowości, o których powiadomiono zarządców dróg. Nieprawidłowości zostały usunięte. W ramach estetyzacji miasta dokonano kontroli  29 trafostacji. Wszystkie wymagają odnowienia. Bardzo mocno zaawansowane są prace w sprawie umieszczenia na nich malowideł z elementami wzoru kaszubskiego, co ma zapobiec ciągłej ich dewastacji  i nanoszenia różnego rodzaju gryzmołów. Straż Miejska współpracuje  z wieloma instytucjami i  organami. W wejherowską policją współdziałaliśmy 250 razy, strażą pożarną-16, pogotowiem ratunkowym-23, organami administracji samorządowej-135 razy, z miejskimi zakładami budżetowymi oraz instytucjami zarządzającymi infrastrukturą drogową i miejską- 137 razy. Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami-23,Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska-135, MOPS-12,  Sanepidem -2, Inspekcją Weterynaryjną- 11 oraz wieloma innymi. W okresie tym  SM zorganizowała również jeden kurs samoobrony dla kobiet. Była to  już IX edycja. Kurs ukończyły 34 kobiety.  Strażnicy realizowali także programy prewencyjne:, „Bezpieczna piaskownica i plac zabaw” „Twój Pies,” „Odblaskowe Wejherowo”, „Pomagamy bezdomnym”,  „Pustostan”, oraz  „Zero tolerancji dla chuligaństwa”

 Ponadto  Straż Miejska bierze udział zabezpieczaniu imprez masowych, uroczystości świeckich i religijnych ( odpusty, drogi krzyżowe na Kalwarię Wejherowską).  Strażnicy obsługują także miejski monitoring w którym działa  46 kamer oraz 26 systemów alarmowych zamontowanych na Kalwarii Wejherowskiej.  Straż zajmuje się również zabezpieczeniem dwóch budynków  Urzędu Miasta Wejherowa. W straży miejskiej zatrudnionych jest 27 funkcjonariuszy. Od 1 stycznia 1993 roku  służba prowadzona jest całodobowo. Straż Miejska posiada na swoim wyposażeniu 4 radiowozy, quada i dwa rowery.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!