Gałęzie i liście drzew zasłaniają znaki drogowe

Utworzono: środa, 2018 maja 23

W miesiącu maju przyroda  na dobre budzi się życia, a co za tym idzie część poboczy dróg porasta trawami i chwastami, a zazielenione liśćmi gałęzie  drzew zasłaniają znaki drogowe.   Są one niewidoczne  dla kierowców. Wyjazd z drogi podporządkowane przy złej widoczności znaku grozi stłuczką  lub wypadkiem. Dlatego Straż Miejska  dokonała kontroli miasta pod tym kątem widoczności znaków drogowych ustawionych  przy drogach publicznych. Zwracają również uwagę na stan techniczny tablic z nazwami ulic. Stwierdzono , że kilkadziesiąt znaków drogowych jest dla kierujacych pojazdami niewidoczna lub widoczna saczęściowo. Miejsca, w których gałęzie i liście drzew zasłaniają znaki drogowe przekazane zostaną zarządcom do odsłonięcia. Pomimo tego apelujemy  do zarządców dróg, aby z własnej inicjatywy przystąpili  do przycinania gałęzi  drzew  przysłaniających znaki drogowe oraz likwidowali chwasty i trawy na poboczach dróg i chodnikach. Zgodnie zobowiązującymi przepisami cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych są wręcz obowiązkiem zarządców dróg. Mają one na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają  na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości 4,5m nad drogą i 2,2 m nad ciągiem pieszym. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymani czystości i porządku w gminach za utrzymanie chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości- odpowiada właściciel. Stąd Straż Miejska apeluje do właścicieli tych nieruchomości, aby likwidowali chwasty i trawy na  przyległych bezpośrednio  do nieruchomości chodnikach. Mają też obowiązek usuwania gałęzi z żywopłotów, gdy te  wchodzą w pas drogowy,  w tym na chodnik.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!