Namierzeni przy zaśmiecaniu miasta

Utworzono: poniedziałek, 2018 maja 21

17 maja 2018 roku około godziny 16:00  funkcjonariusz Straży Miejskiej powracający  po służbie do domu,  zauważył jak na ulicy Sobieskiego dwie osoby oklejały słupy, oraz drzwi ulotkami  „Pożyczki kredyty.” O popełnionych wykroczeniach powiadomił dyżurnego , a ten patrol, który zastał sprawców wykroczenia w jednym z lokali. Każda z tych osób ukarana została mandatem karnym po 500 złotych i zobowiązani zostali do usunięcia  ogłoszeń. Tego typu ogłoszenia powinny być wywieszane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Są to najczęściej słupy ogłoszeniowe, gdzie powinny  znaleźć się  zarówno apele, afisze itp. plakaty jak i drobne ogłoszenia. Wywieszanie ich w miejscach zabronionych stanowi wykroczenie określone w art. 63a Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!