Zarządcy remontują piaskownice i place zabaw

Utworzono: środa, 2018 maja 09

      W miesiącu kwietniu 2018 r. funkcjonariusze  straży miejskiej w Wejherowie,  w ramach realizowanego programu prewencyjnego „Bezpieczny plac zabaw, bezpieczna piaskownica,” przeprowadzili w podległych rejonach, kompleksową kontrolę placów zabaw i piaskownic. Łącznie  skontrolowano 47 tego typu ogólnodostępnych obiektów usytuowanych w miejscach publicznych. W trakcie kontroli strażnicy ujawnili ponad 80 różnego rodzaju uchybień. Do najczęściej występujących  należały: zniszczone odeskowania piaskownic, uszkodzone siedziska ławek, niekompletne elementy wyposażenia placów zabaw, skorodowane bądź niezabezpieczone metalowe części urządzeń zamontowanych na placach zabaw, które w realny sposób zagrażały bezpieczeństwu dzieci, braki w zadaszeniu, popisane i nieczytelne tablice informacyjne, niedostateczna ilość bądź niewymieniony piasek w piaskownicach, uszkodzone lub niekompletne ogrodzenia placów zabaw. Do  zarządców obiektów, na  których  stwierdzono uchybienia wysłano pisma wzywające do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  Większość  zarządców stwierdzone usterki usunęła. Część z nich jest w trakcie realizacji lub czeka na realizację. Należy jedynie dodać , że do czasu wykonania remontu uszkodzonych elementów piaskownic i placów zabaw , które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci , powinny być wyłączone z użytkowania lub zabezpieczone. Gdy zarządcy tego nie uczynią, mogą otrzymać mandat karny w kwocie do 500 złotych, a gdy sprawa znajdzie swój finał w sądzie,  grzywna może wynieść nawet 5000 złotych.                                                                 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!