Bezpieczna piaskownica i plac zabaw

Utworzono: środa, 2018 kwietnia 11

Jak co roku w miesiącu kwietniu, w ramach realizacji programu prewencyjnego „Bezpieczna piaskownica i plac zabaw,” Straż Miejska w Wejherowie przeprowadza kontrole piaskownic i placów zabaw pod kątem ich  stanu sanitarnego i technicznego. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu, piasek w piaskownicach powinien być wymieniany na świeży, co najmniej dwa razy w roku. Nie jest też żadną nowością, że po zimie w piasku tym mogą znajdować się psie i kocie odchody.  Ważnym jest też stan techniczny urządzeń, na których bawią się dzieci. Co roku, Straż Miejska zgłasza w tej kwestii swoje zastrzeżenia i wyznacza terminy na ich usuniecie. Większość  placów zabaw i piaskownic utrzymana jest w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Piasek wymieniany jest co najmniej dwa razy w roku, a urządzenia odpowiednio konserwowane i utrzymane w należytym stanie technicznym. Bezspornym jest fakt, że po zimie piasek należy wymienić we wszystkich piaskownicach.  Obecnie przeprowadzane kontrole wykazują, poważne zaniedbania.  Widać, że niektóre urządzenia  zamontowane na placach zbaw z drewna tj. siedziska i ławki zostały  w zimie zdewastowane przez wandali. Usterki te powinny być usunięte w trybie natychmiastowym, a do tego czasu chociażby zabezpieczone. Za nie zabezpieczenie takiego  miejsca funkcjonariusz może nałożyć mandat do 500 złotych (art. 72 Kodeksu Wykroczeń).

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!