18. wraków usunięto z dróg i parkingów

Utworzono: środa, 2018 kwietnia 04

Na  parkingach i drogach pojawia się coraz więcej samochodów , których stan wskazuje na to że nie są używane. Powinny one trafić na złomowiska. Tymczasem  zajmują miejsca innym użytkownikom dróg i zaśmiecają drogi i parkingi. Są to pojazdy skorodowane, porośnięte mchem, bez powietrza w ogumieniu, bez tablic rejestracyjnych, a wewnątrz zazwyczaj urządzone jest wysypisko śmieci. Przez ostatni rok, z parkingów usunięto 18 wraków samochodowych. Niektóre służyły jako mobilna reklama, a nawet magazyn. W ubiegłym roku Straż Miejska podjęła 14 takich  interwencji. 12 właścicieli  zastosowało się do wezwania i wraki z dróg usunęli. Dwa pojazdy zostały odholowane. W tym roku Straż Miejska prowadziła czynności wyjaśniające w sprawie 9. wraków samochodowych.  6. z nich zostało już przez właścicieli usuniętych, a w sprawie 3. nadal trwają czynności.  Należy jedynie przypomnieć , że zgodnie z art. 50a ust. 1.  ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.  Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Ponadto większość właścicieli tych pojazdów nie opłaca obowiązkowego OC. Jeśli sprawa trafi do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego- właściciel otrzymuje karę finansową.

Stawki obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia

samochód osobowy

samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy

inny pojazd (np. motocykl lub motorower)

kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki)

4 200 zł

6 300 zł

700 zł

kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki)

2 100 zł

3 150 zł

350 zł

kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki)

840 zł

1 260 zł

140 zł

 

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!