Kaszubski wzór ma zastąpić gryzmoły

Utworzono: czwartek, 2018 marca 15

Na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2018 roku, wejherowska Straż Miejska dokonała  przeglądu stacji transformatorowych na terenie miasta, pod katem ich utrzymania  estetycznego. Na 50 skontrolowanych stacji, w 33 przypadkach  stwierdzono nieprawidłowości pod kątem estetycznym. Na elewacjach tych stacji umieszczone są nieprzyzwoite napisy, różnego rodzaju  malunki, wulgaryzmy i inne gryzmoły, które pogarszają ogólną estetykę miasta i osiedli mieszkaniowych Na niektórych umieszczano napisy kojarzone z pochwalaniem faszyzmu czy antysemityzmem. Napisy , malunki i gryzmoły wykonywane są o różnych porach dnia i nocy. Jeden  nielegalnie  wykonany malunek czy napis kusi  innych sprawców  do wykonywania  kolejnych .  Nie wszystkich sprawców tych czynów udaje się zatrzymać.  O nieprawidłowościach tych powiadomiono Prezydenta Miasta i właściciela obiektów –Energię.  Straż Miejska zamierza robić w tym zakresie porządek. Do wspólnych działań zmierzającyh do poprawy estetyki miasta zaproszono właścicieli tych obiektów- Energię, wejherowski WCK, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, dyrekcję Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Trafostacje mają być  odmalowane przez Energę, a na wykonanym podłożu najlepiej jak artyści z wymienionych instytucji i stowarzyszeń wykonają malowidła z kaszubskim wzorem.  Praktyka wykazała, że tam gdzie takie fachowe malowidła powstały, wandale napisów nie wykonują. Niebawem z zainteresowanymi stronami spotka się Prezydent Miasta. Na spotkaniu ustalone zostaną szczegóły zwiazane z likwidacją obskurnych elewacji na stacjach transformatorowych.

Należy jedynie przypomnieć wszystkim właścicielom budynków, że w świetle art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku z póź. mniejszymi, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymać i użytkować  obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w go należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!