Strażnicy skontrolują podmioty gospodarcze

Utworzono: piątek, 2018 marca 09

W Wejherowie aktywnych jest 3411 podmiotów gospodarczych . Każdy z nich obowiązany jest zawrzeć umowę na wywóz nieczystości stałych  z wyspecjalizowaną formą. Jednak nie wszyscy z tego obowiązku się wywiązują. Skargi do Straży Miejskiej na podrzucanie śmieci  do kontenerów należących do Wspólnot Mieszkaniowych i prywatnych osób składają zarządcy i osoby indywidualne. Kontrole wykazują, że część  podmiotów gospodarczych takich umów nie posiada lub nie wie, że muszą je zawierać.  Śmieci  z zakładu wynoszą do kontenerów w miejscu zamieszkania, do lasu, koszy ulicznych, a tego robić im nie wolno. Dlatego wszystkie podmioty pod tym katem zostaną skontrolowane  przez Straż Miejską. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz wydanym na jej podstawie regulaminie, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej obowiązane są złożyć w Urzędzie Miasta Wejherowa deklaracje o osobach zamieszkujących w budynkach i lokalach celem naliczenia opłaty  za wywóz nieczystości stałych. Natomiast podmioty gospodarcze  z tego obowiązku powinny wywiązać się we własnym zakresie i zawrzeć umowę bezpośrednio z firmami wywozowymi. Ale tak nie jest. W Wejherowie opłata   dla osób fizycznych, mieszkających w lokalach spółdzielczych i budynkach prywatnych wynosi 11.50 złotych od osoby za śmieci segregowane i 17.50 za śmieci niesegregowane. Deklaracje takie składają również spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. W 2017 roku w Wejherowie założono 5022 teczki podatników wnoszących opłaty za wywóz nieczystości stałych. Ponad 85 % deklaruje segregacje śmieci i płacą 11,50 od osoby a pozostali śmieci nie segregują i płacą po 17,50 od osoby.   Jednak te kwoty nie obowiązują podmiotów gospodarczych, które wysokość opłaty  za wywóz ustalają  podmiotem prowadzącym tego typu działalność. Należy też dodać ,ze za brak umowy  na wywóz nieczystości stałych zgodnie z art. 10 ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel, lub zarządca może zostać ukarany mandatem karnym w kwocie od 20-500 złotych lub sprawa może być skierowana do sądu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!