Cięcie drzew i krzewów z ograniczeniami

Utworzono: wtorek, 2018 lutego 20

Zbliża się okres lęgowy ptaków. Obowiązywać on będzie od 01 marca do 15 października .  17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2017r. poz.1074). Jest to część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów prywatnych. Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia  można usunąć z działki lub z terenu ogólnego drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

  • drzew owocowych

Można je  nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

  • krzewów

tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem właściciel nieruchomości lub działkowiec,  zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m,2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie od  miasta.

Jednocześnie  zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt od 01 marca do 15 października trwa okres lęgowy u ptaków.  Oznacza to, że wycinka drzew, które są ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków - również na działkach osób prywatnych - nie jest możliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa lub wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe. Jedynym gatunkiem, którego miejsca gniazdowania nie są chronione przez cały czas, są gołębie miejskie. Ale kiedy w ich gniazdach pojawią się już pisklęta - gniazdo i jego okolica zaczynają być chronione prawem.

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!