Ruszyła akcja „PUSTOSTAN”

Utworzono: wtorek, 2018 stycznia 30

Do połowy miesiąca lutego, wejherowska Straż Miejska dokonana przeglądu wszystkich pustostanów w Wejherowie. Strażnicy sprawdzą ogólnodostępne obiekty  opuszczone i niezamieszkałe. Na części z nich panuje ogólny nieporządek. Pierwsze kontrole wykazały ,że w Wejherowie stoją puste obiekty, które nie mają ustawowych właścicieli lub spadkobierców,  i nikt oprócz bezdomnych się nimi interesuje. Nie ma też kto zadbać o ich stan techniczny oraz estetyczny.  Obiekty te stwarzają  realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Są też i takie budynki, które  mają swoich właścicieli lub spadkobierców, ale ci tymi budowlami się nie interesują. Budynki są po prostu zapomniane. W obiektach tych można spotkać również  bezdomnych i wagarowiczów. Mieszkańcy sąsiadujący z tymi budynkami są zaniepokojeni. Przykładem niech będzie pustostan przy I Brygady Pancernej WP czy ulicy Puławskiego, gdzie bezdomni wnęcili pożary. Istniało realne zagrożenie przeniesienia się ogania na sąsiadujące z  pustostanami budynki. Straż Miejska wystąpi również do właścicieli i zarządców pustostanów o ich zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, estetyczne utrzymanie  i uporządkowanie terenu. Jeśli ci nie zastosują  się do zalecenia, prowadzone będą czynności wyjaśniające. W sytuacjach drastycznych powiadomiony zostanie również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, gdyż zgodnie z przepisami prawa budowlanego  to właściel obowiązany jest zadbać o należyty  stan  techniczny i estetyczny budynku.  Podjęte pzrez Straż Miejską działania mają przyczynić  się do szeroko rozumianej estetyzacji w przestrzeni  miasta,  gdzie na rozpadające się i szpecące swoim wyglądem  rudery nie ma miejsca.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!