Nie wszyscy sprzątają o swoich pupilach

Utworzono: środa, 2018 stycznia 24

Od miesiąca października 2017 roku Straż Miejska w Wejherowie prowadzi wzmożone kontrole  w zakresie przestrzegania  przez właścicieli czworonogów przepisów dot. obowiązku sprzątania  i wyprowadzania psów miejsca publiczne na smyczy i w kagańcu. W okresie do 01 października 2017 roku do 24 stycznia 2018 roku strażnicy podjęli 150 interwencji związanych z tą kategorią wykroczeń, w tym 46. pod kątem sprzątania odchodów po psach. W wyniku tych działań 23. osoby ukarano mandatami karnymi, 32 opiekunów zwierząt pouczono oraz skierowano 3 wnioski o ukaranie do sądu rejonowego w Wejherowie. Uchwała  w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli posiadających psy, koty i inne zwierzęta domowe do  usuwania pozostawionych przez nie nieczystości i wyprowadzania psów  w miejsca publiczne na smyczy, a psy powyżej 40 cm w kłębie- również w kagańcu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej( place, chodniki, klatki schodowe, parki zieleńce itp.) Postanowienie to nie dotyczy jedynie osób niewidomych korzystających z pomocy psów-przewodników. Ponadto osoby utrzymujące psy, koty  i inne zwierzęta domowe zobowiązane są je nadzorować w taki sposób, aby nie przebywały w piaskownicy, na terenie placów gier, zabaw i obiektów sportowych. Tak stanowią § 56 i 57 w/w regulaminu. Za niestosowanie się do tych zakazów opiekun psa lub innego zwierzęcia może zostać ukarany mandatem karnym od 20-500 złotych. A jaka jest rzeczywistość? W tej kategorii wykroczeń jest znaczna poprawa, ale jeszcze zdarza się, że  niektórzy właściciele psy wyprowadzają   właśnie na tereny zabronione, na place zabaw-co widać m.in. na nagraniu z miejskiego monitoringu, z kamery zamieszczonej na osiedlu 1000-lecia oraz na boiska sportowe. Tak jest m.in na boisku  na osiedlu Przyjaźni. Wzmożone kontrole prowadzone będą nadal, do czasu rozwiązania tego, jakby nie było ważnego problemu porządkowego

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!