Straż Miejska podsumowała wyniki pracy za rok 2017

Utworzono: środa, 2018 stycznia 10

 Straż Miejska w Wejherowie podsumowała swoje wyniki pracy za rok 2017. Sprawozdania z działalności przesłane zostaną do Komendanta Wojewódzkiego Policji i Prezydenta Miasta. W 2017 roku funkcjonariusze podjęli 22.893 interwencji,  tj o 1847 więcej w porównaniu z rokiem 2016. 6746 podjętych interwencji zakończono postępowaniami  mandatowymi lub wyjaśniającymi , a 16 147 działań ma charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny.  Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 257 spraw. 1963 sprawców  ukarano mandatami karnymi na kwotę 211.400 złotych W 2017 roku  strażnicy ujawnili 23 przestępstwa i ujęli 31 osób podejrzanych o ich dokonanie na gorącym uczynku i przekazali policji. Zatrzymali 14 nietrzeźwych kierujących pojazdami. W ubiegłym roku strażnicy z policją współdziałali 656 razy.  Straż Miejska na zgłoszenie mieszkańców podjęła ponad 5 270 interwencji, w tym związanych m.in.  z zakłóceniem porządku publicznego i spokoju- 656, zagrożeń w ruchu drogowym- 2900 , awarii technicznych-134 i 232 dotyczących ochrony środowiska.  Ponadto strażnicy podjęli 963 interwencje związane z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psów, w tym nie sprzątaniu po psach. Ujawniono 716 osób nietrzeźwych  miejscach publicznych, które odwieziono do domu lub doprowadzono do wytrzeźwienia do policyjnej izby zatrzymań. W 2017 roku funkcjonariusze zabezpieczali 74. imprezy sportowe, kulturalne , rozrywkowe i uroczyści  religijne. Współpracowali z wieloma instytucjami i jednostki mundurowymi. Ze Strażą Pożarną-52 razy, pogotowiem ratunkowym- 134, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- 36,  Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami-174, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM -239, Pogotowiem Energetycznym -32, Zakładem Usług Komunalnych- 96, Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych-102 oraz innymi. Przeprowadzili w szkołach  pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem. W trzech edycjach zorganizowali kurs samoobrony dla 79 kobiet. Organizowali programy prewencyjne 3 X NIE „Nie dla alkoholu” Nie dla narkotyków”, „Nie dla tytoniu”, „Bezpieczny plac zabaw”,  „Odblaskowe Wejherowo,” „Pustostan,” „Pomagamy Bezdomnym” oraz „Bezpieczna droga do szkoły” W zakresie ochrony środowiska funkcjonariusze dokonali 3313 kontroli nieruchomości pod kątem spalania śmieci w przydomowych piecach (kotłach). Z kontroli tych sporządzono audyt i przekazano prezydentowi miasta. Strażnicy na bieżąco kontrolują  gospodarstwa domowe wyposażone w zbiorniki bezodpływowe na szamba. Co roku funkcjonariusze dokonują przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stan techniczny skrzynek gazowych , energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu  drzewostanu przy drogach publicznych i na palcach i wiele innych. Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring. Obecnie w systemie działa 46 kamer miejskiego monitoringu,  22 systemy alarmowe zainstalowane w kapliczkach na Kalwarii Wejherowskiej i 35 kamer monitoringu wewnętrznego. Stanowisko abonenckie  monitoringu miejskiego zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła prace całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Na wyposażeniu straży miejskiej są trzy oznakowane radiowozy, quad i dwa rowery. Telefony: do dyżurnego 58 677-70-40, alarmowy-986, dla głuchoniemych- (58)  677-14-72

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!