Fajerwerki pod kontrolą

Utworzono: poniedziałek, 2017 grudnia 18

Wejherowska Straż Miejska sprawdzi stoiska z fajerwerkami. Strażnicy zwrócą też uwagę żeby wyroby pirotechniczne nie były sprzedawane nieletnim oraz czy na opakowaniach jest instrukcja obsługi w języku polskim. Pouczą także o zachowaniu środków ostrożności na stoiskach.Fajerwerki, choć służą do celów rozrywkowych i są przeznaczone dla konsumentów są bardzo niebezpieczne, bo zwierają w sobie materiały wybuchowe. Nieumiejętne obchodzenie  się z tymi środkami pirotechnicznymi grozi  oparzeniami, skaleczeniem głowy, rąk, urazami oczu- łącznie z utratą wzroku, głębokimi ranami, a nawet urwanymi palcami czy uszkodzeniem słuchu. Dlatego fajerwerki kupuj wyłącznie od zaufanych sprzedawców. Zwróć uwagę na instrukcję obsługi. Powinna być napisana w języku polskim i zawierać nawę i adres producenta lub importera, określenie typu  ( np. bateria, petarda, rakieta) i klasy wyrobu (kl. I, II, III). Przed zakupem upewnij się , że produkt nie jest uszkodzony. Opakowanie nie powinno być pęknięte, rozdarte , wgniecone  lub wybrzuszone i nie powinien wysypywać się z niego się materiał pirotechniczny. Sprzedaż fajerwerków może być prowadzona nie tylko w sklepach, ale także pomieszczeniach tymczasowych, jednak nie dłużej jak 21 dni w roku. Maksymalna  dozwolona ilość wyrobów w takich miejscach nie może przekraczać 300 kg. Mogą one być sprzedawane np. na bazarach czy targowiskach, o ile spełniają określone przepisami wymogi. W Wejherowie obowiązuje zarządzenie prezydenta miasta, które zezwala na użytkowanie środków pirotechnicznych w dniu 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku bez stosownego zezwolenia. W każdym innym terminie, jeżeli chcemy ich użyć, jest wymagane uzyskanie zgody prezydenta miasta, np. na uroczystości weselne. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny w wysokości  od 20 do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Należy również pamiętać, że niewłaściwe używanie fajerwerków jest wykroczeniem i podlega karze grzywny lub aresztu. Jeśli zostanie zakłócony spokój, porządek lub cisza nocna, sprawcy grozi areszt od 5 do 30 dni albo grzywna od 20 do 5 000 złotych. Tę samą karę można otrzymać za nieostrożne obchodzenie się  z ogniem , materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi oraz za stworzenie zagrożenia pożarowego.

 Należy też dodać , że  w Wejherowie od kilku lat  nie ma większych problemów z używaniem  środków pirotechnicznych.

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!