Więcej kontroli i pierwsze mandaty

Utworzono: środa, 2017 grudnia 13

Wzrasta ilość kontroli związanych  z ustalaniem czym mieszkańcy Wejherowa  palą w przydomowych piecach.  Na zgłoszenie mieszkańców strażnicy sprawdzają czy w piecach nie są spalane  śmieci i inne odpady. W roku 2016 w okresie od 1 października do 13 grudnia w strażnicy wykonali 44 kontrole. W tym samym okresie 2017 roku, kontroli przeprowadzono 56. Trzy osoby ukarano mandatami karnymi, a dwóm udzielono pouczeń.  Kontrole pokazują, że nie zawsze czarny dym wydobywający się z komina świadczy o spalaniu śmieci. Na ten stan rzeczy często ma wpływ  złej jakości paliwo (węgiel), mokre drewno, piece dolnego spalania odpalane od dołu,  a nie od góry oraz złe rozwiązanie techniczne pieców wyprodukowanych tzw. domowym sposobem itp.   Na terenie miasta Wejherowa mamy prawie 5000 nieruchomości, w tym 4508 budynków indywidualnych i 471 wielorodzinnych. Kontrola wykonana przez Straż  Miejską  w pierwszym półroczu 2017 roku wykazała, że ponad 54 % mieszkańców Wejherowa  posiada piece ekologiczne, a 43,78 %  swoje mieszkania ogrzewa jeszcze piecami węglowymi. Problemy z zanieczyszczeniem środowiska  i występującym smogiem dotyczą tej drugiej grupy. Zgodnie z art. 397 Ustawy Prawo ochrony środowiska, marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Organy te mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!