Szamba pod kontrolą

Utworzono: środa, 2017 września 13

Z 25. nieruchomości w Wejherowie, nieczystości płynne odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników tzw. szamb. 11 właścicieli deklaruje podłączyć się w najbliższych dwóch latach, a 14. mówi,  że do sieci się nie podłączą ze względów finansowych. Wszyscy  właściciele przydomowych szamb , zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach obowiązani są do zawarcia umowy z wyspecjalizowaną firmą na wywóz tych nieczystości. W miesiącu  listopadzie 2016 roku wejherowska Straż Miejska  otrzymała z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zoo. w Gdyni wykaz 73 nieruchomości z miasta Wejherowa , które według pracowników przedsiębiorstwa mają możliwość podłączenia się do kanalizacji miejskiej, a ścieki odprowadzają do przydomowych szamb. Funkcjonariusze podczas kontroli dane te zweryfikowali. Z podanych 73. nieruchomości, problem dotyczył 59. nieruchomości, z których już 23. w czasie kontroli podłączonych było  do sieci kanalizacyjnej, 9 nieruchomości z wykazu było niezamieszkałych.  Po pełnej weryfikacji okazało się, że nieodłączonych do kanalizacji było 27 budynków. W miesiącu styczniu 14 właścicieli zapewniło podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Rekontrola wykonana we wrześniu 2017 roku wykazała, że dotychczas do sieci kanalizacyjnej podłączyło się dwóch właścicieli nieruchomości. Jeszcze jedna osoba deklaruje podłączyć się w 2017  roku,  sześciu w 2018, a  czterech w 2019 roku. Pozostałych 14. właścicieli nieruchomości nie zamierza podłączyć się do sieci kanalizacyjnej ze względów finansowych. Kolejna kontrola przeprowadzona zostanie  w roku przyszłym.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!