Miejsca dla inwalidy na niebiesko

Utworzono: wtorek, 2017 lipca 18

03 lipca 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju zmienił rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2015,poz.1314). Zgodnie z tymi zapisami znak P-24 „ miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej. Nowe przepisy obowiązują od lipca 2017 roku. Jest to prawo obligatoryjnie obowiązujące. Pomimo tego, że pociąga za sobą znaczne środki finansowe, zarządcy dróg przystąpili do malowania  tzw. kopert  na niebiesko. Obowiązek ten spoczywa również na zarządcach dróg wewnętrznych, zarządzanych przez administratorów, Wspólnoty Mieszkaniowe czy Spółdzielnie  Mieszkaniowe. W wielu miejscach, na tych drogach ustawiono oznakowanie, które nie spełnia nawet wymogów  oznakowania  obowiązującego w starym rozporządzeniu. Dotyczy to głównie znaków pionowych. Zatem zarządcom dróg warto w tym miejscu przypomnieć, o spoczywającym na nich obowiązku oznakowania dróg wewnętrznych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, gdyż niezgodne z przepisami znakowanie dróg wewnętrznych stanowi wykroczenie określone w art. 85a Kodeksu Wykroczeń, za które strażnik miejski lub policjant może nałożyć  na zarządcę drogi karę grzywny wysokości od 20-500 złotych. Warto też pamiętać , że sprawa do błahych nie należy. Za zaparkowanie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla inwalidy kierowca  zgodnie z taryfikatorem otrzyma mandat karny w kwocie 500 złotych + 5 pkt. karnych. Funkcjonariusze mogą również taki pojazd postawiony na miejscu dla inwalidy bez karty inwalidzkiej, odholować na koszt właściciela na parking strzeżony.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!