Niewidoczne znaki drogowe

Utworzono: poniedziałek, 2017 maja 22

Po kilku ciepłych majowych dniach przyroda obudziła się  do życia na dobre. Część poboczy dróg porośniętych jest trawą i chwastami. Rozrośnięte liście drzew zasłaniają znaki drogowe.   Są one niewidoczne  dla kierowców. Wyjazd z podporządkowanej ulicy przy złej widoczności znaku grozi stłuczką  lub wypadkiem. Dlatego Straż Miejska  dokona kontroli miasta pod tym kątem. Pomimo tego apelujemy  do zarządców dróg, aby z własnej inicjatywy przystąpili  do przycinania gałęzi  drzew  przysłaniających znaki drogowe oraz likwidowali chwasty i trawy na poboczach dróg i chodnikach. Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych są wręcz obowiązkiem zarządców dróg. Mają one na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają  na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości 4,5m nad drogą i 2,2 m nad ciągiem pieszym. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymani czystości i porządku w gminach za utrzymanie chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości- odpowiada właściciel. Stąd Straż Miejska apeluje do właścicieli tych nieruchomości, aby likwidowali chwasty i trawy na  przyległych bezpośrednio  do nieruchomości chodnikach. Mają też obowiązek usuwania gałęzi z żywopłotów, gdy te  wchodzą w pas drogowy,  w tym na chodnik.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!